Naslovna jesenji rok

Big Data & Business Outomes

Opis kursa: Jedan od najvažnijih poslova u organizacijama koje analitzički koriste velike količine podataka iz svojih online poslovnih sistema jeste njihova interpretacija u odnosu na zadate poslovne ciljeve.

Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti potrebna znanja i veštine iz oblasti interpretacije podataka iz online poslovnih sistema i njihove korelacije sa poslovnih ciljevima organizacije.