Building Web Applications – Advanced PHP Programming

Opis kursa:

U ovom kursu ćemo obraditi: napredne tehnike PHP programiranja, obradu opštih web koncepata i onih koji počivaju na jeziku PHP, kreiranje web aplikacija, bezbednosne koncepte web aplikacija, rukovanje stanjem, rukovanje fajl sistemom, obradu asihnronih klijentskih poziva i procesiranje HTML formi. Kurs upoznavaje polaznika sa objektno orjentisanim programiranjem kroz PHP.

Cilj kursa:

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za pravljenje web aplikacija uz pomoć PHP-a. Nakon slušanja i razumevanja ovog materijala, polaznik će biti sposoban da samostalno osmisli, projektuje i kreira kompleksne, efikasne i bezbedne web aplikacije, kroz objektno orjentisanu PHP implementaciju.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde