Promenite život u 2017.

C# and ADO.NET Programming - Advanced Windows Form Technologies


Cilj kursa:

Cilj kursa je da steknete znanja neophodna za korišćenje naprednih koncepata i tehnologija u .NET okruženju korišćenjem C# programskog jezika. Na kursu se obraćuju napredne teme vezane za C# programiranje. Ovladaćete radom sa podacima u diskonektovanom okruženju, upoznati se sa naprednim windows kontrolama, štampanjem i kreiranjem izveštaja, kao i korišćenjem naprednih tehnika u windows formama, poput implementacije drag-and-drop funkcionalnosti, kreiranja MDi aplikacija, globalizacijom i lokalizacijom. Takođe ćete savladati asinhrone programske tehnike, kreiranje vlastitih kontrola, a upoznaćete se i sa LINQ tehnologijom za rad sa podacima.


Sadržaj kursa:


  • Programsko izvršavanje diskonektovanih operacija
  • Diskonektovane operacije u dizajn modu
  • Napredne windows kontrole
  • Štampanje iz windows forme
  • Napredne tehnike rada sa windows formama
  • Asinhrone programske tehnike
  • Korisničke kontrole
  • LINQ

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde