Promenite život u 2017.

Chartered Management Institute - CMI

Najbolji način da čovek vodi svoj život jeste da se usredsredi na samorazvoj, na spoznaju prirode, društva i sebe samog.
(Sokrat)

Ove reči, koje je čuveni filosof uputio okupljenim Atinjanima tokom jedne od svojih brojnih beseda, danas pored svakodnevnog života sve više pronalaze svoju primenu i u kontekstu poslovnog okruženja i korporativnog upravljanja.

Svaki menadžer mora uvek ulagati napor u svoje obrazovanje, delimično zbog toga što ničije znanje i veštine ne mogu biti konačne i sveobuhvatne, delimično zbog toga što se veoma brzo dolazi do novih saznanja, a delimično i zbog brzine promena u okruženju.

Sa ovog stanovišta polazili su i kreatori programa Chartered Management Institute iz Velike Britanije, tako da je značajan deo edukativnog sadržaja posvećen upravo afirmisanju inicijative kod svakog pojedinca ka ličnom i profesionalnom usavršavanju i napredovanju. U prilog tome, govori i činjenica da menadžeri najvećih multinacionalnih kompanija, ukoliko žele da opstanu na svojim pozicijama, moraju minimum 20% od svog raspoloživog vremena da posvete samorazvoju.

Chartered Management Institute je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu sertifikaciju menadžera koja tokom svog dugogodišnjeg rada i nekoliko hiljada sertifikovanih profesinalaca aktivno učestvovala u promociji i razvoju teorije i prakse menadžmenta i liderstva i uspostavila visoke standarde u edukaciji iz ovih naučnih oblasti.

Sticanje specijalističkih teorijskih i praktičnih znanja sa naglaskom na razvoju ličnih i profesionalnih osobina koja definišu današnjeg menadžera uspešnim, kao i fleksibilna mogućnost sertifikacije čini program Chartered Management Institute jedinstvenim na tržištu.

Više o CMI sertifikacionom programu možete saznati na adresi: www.managers.org.uk.

LINK group je od strane Chartered Management Institute, Instituta za sertifikaciju menadžera iz Velike Britanije, dobio status CMI Approved Provider, čime je ovlašćen za obuku, testiranje i izdavanje sledećih kvalifikacija:

  • Award in First Line Management
  • Certificate in First Line Management
  • Diploma in First Line Management
  • Award in Management and Leadership
  • Certificate in Management and Leadership
  • Diploma in Management and Leadership

CMI sertifikacije usklađene su sa planom i programom InternetAcademy u školskoj 2014/2015. godini.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde