Promenite život u 2017.

Computer Animation Program

 

COMPUTER ANIMATION PROGRAM

  

No.

CODE

COURSE

FOND

I HALF

1

OAN

Osnove animacije

32

2

3DP

Osnove 3D produkcije

32

3

3DM

Modelovanje

32

4

TOR

Teksturiranje, osvetljenje i render

20

5

3DA

3D animacija

24

6

EL1

English Language 1

48

II HALF

7

PRO

Produkcija

32

8

SCR

Skripting

32

9

AAE Kompoziting slike (napredni Affter Effects)

24

10 DMM
Dinamičke simulacije
24

11

EL2

English Language 2

48

12

PRJ

Project

8


Program školovanja na smeru Computer Animation Program obuhvata 12 predmeta:

1. Osnove animacije
Cilj predmeta je da se upoznate sa teorijom i osnovama animacije. Nakon odslušanog kursa bićete upoznati sa osnovnim pojmovima neophodnim za kreiranje animacija.

2. Osnove 3D produkcije
Na ovom predmetu bićete osposobljeni da bazično rukujete programom Autodesk 3DS Max ili Maya, odnosno da savladate osnove 3D produkcije koristeći ove programe.

3. Modelovanje
Cilje predmeta je da savladate osnovno i napredno modeliranje u programu 3DS Max ili Maya, kao i rukovanje modeling setom kontrola i alata.

4. Teksturiranje, osvetljenje i render
Na predmetu se izučavaju tehnike za kreiranje, pripremu i apliciranje tekstura na modele, kreiranje materijala, rukovanje osvetljenjem na sceni i različite tipove rendera. Nakon prolaska korz ovaj predmet bićete osposobljeni da samostalno finalizirate scenu u Max-u.

5. 3D animacija
Na predmetu se proučavaju osnovni principi animacije, kao i njihova primenu u Max-u ili Maya-i.
Cilj predmeta je da se polaznici osposobe da samostalno animiraju objekte u sceni.

6. Produkcija
Cilj predmeta je da se osposobite za samostalnu finalizaciju projekta za različite produkcione grane. Na predmetu ćete izučavati proceduru za kreiranje i pripremu Max ili Maya projekta za različite tipove projekata.

7. Skripting
Na ovom predmetu upoznaćete se sa konceptom skriptinga i plug-ining-a u Maxu ili Maya-i kao i programiranja uopšte. Bićete osposobljeni za razumevanje osnovnih programerskih koncepata.

8. Kompoziting slike
Ovaj predmet podrazumeva napredno korišćenje programa after effects i proučavanje tehnologija potrebnih za zaokruživanje proizvodnog procesa kreiranja animacija.Nakon prolaska kroz ovaj predmet bićete sposobni da samostalno rukujete programom after effects, da implementirate 3D strukture u snimano okruženje i vršite kompoziting snimanog okruženja.

9. Dinamičke simulacije
Na ovom predmetu upoznaćete se sa bazičnim opcijama za rukovanje dinamikom u Max-u ili Maya-i. Cilj predmeta je da budete osposobljeni za korišćenje različitih opcija i alata u Maxu ili Maya-i i kreiranje sopstvenih dinamičkih simulacija.

10. English Language I
Na ovom kursu ćete raditi prema jednom od sledećih programa:
PREINTERMEDIATE/Niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

INTERMEDIATE/Srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

11.
English Language II
Na kursu English Language 2 radićete raditi prema jednom od sledećih programa:
INTERMEDIATE/Srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

UPPERINTERMEDIATE/Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

12. Project

 

Prijavite se za ovaj program >>>


U cenu školovanja na ITAcademy je uračunata i besplatna obuka za engleski jezik, od nivoa Starter do nivoa UpperIntermediate, u zavisnosti od rezultata testiranja. Uradite ulazni test i saznajte svoj nivo engleskog jezika >>>

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde