Computer Networks

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa tehnologijama umrežavanja računara i uređaja koji koriste računarsku mrežu u svom radu. Podeljen je na logičke celine (module) koje vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od osnova umrežavanja, vrsta mrežnih protokola i mreža, rutiranja saobraćaja i bežičnih mreža, do rešavanja mrežnih problema i praćenja rada mreže. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine (globalno selo) u kome je pravovremena i tačna informacija od vrlo visokog značaja. Shodno tome, poznavanje mrežnih tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.

Cilj kursa:

Sticanje znanja neophodnih za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, uključujući podešavanje mrežnih parametara, rad sa mrežnom opremom i rešavanje problema mreže. Polaznici će se upoznati sa razlozima umrežavanja, kako i zašto deliti mrežne resurse, sa tipovima i topologijama mreža, načinima i alatima kako da prate stanje mreže i naučiće kako da reše problem u radu mreže. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše podešavanje mreže, prate rad i rešavaju probleme u radu mreže.

 • Motivi umrežavanja (deljenje resursa)
 • LAN i WAN mreže (geografska ograničenja)
 • Radne grupe i domeni
 • Strukturno kabliranje (vrste mrežnih medijuma i njihove karakteristike)
 • Kablovska i konektorska oprema (rad sa UTP kablovima i RJ-45 konektorima, krimpovanje)
 • Horizontalno i vertikalno kabliranje
 • Mrežne arhitekture (Ethernet, Token Ring...)
 • Mrežne topologije (Bus, Star, Ring, Mesh, hibridne...)
 • OSI model sa detaljnim opisom OSI nivoa
 • Razumevanje OSI modela (standarda)
 • IP adresiranje
 • Klasno IP adresiranje
 • Besklasno IP adresiranje
 • Mrežni protokoli
 • TCP/IP familija protokola
 • Mrežne komande (Ipconfig, Ping, Net, Pathping...)
 • Otklanjanje jednostavnijih kvarova
 • Mrežna oprema (Switch, Router)
 • Osnovi rada Switcheva
 • Osnovi rada Routera
 • Osnovi rutiranja
 • Algoritmi rutiranja
 • Nadzor mreže (alati tipa IP monitor)
 • Praćenje trendova rada mreže
 • Propusni opseg mreže
 • Upravljanje mrežom
 • Osnovi bežičnih mreža (Wireless)

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde