Croquis Drawing

Opis kursa:

Kurs Croquis Drawing će polaznike uvesti ne samo u savladavanje tehnike crtanja, već će oni saznati i sve o istoriji crtanja, osnovnim gradivnim elementima crteža i njegovoj širokoj primeni u mnogim disciplinama. Upoznaće se sa tehnikama, vrstama linija, perspektivom, proporcijom, kompozicijom i dobiće savete kako da to sve sami primene u radu. Mnogobrojni primeri u sferi industrijskog dizajna, grafičkog i web dizajna, filma i likovnih umetnosti, pomoći će im da shvate da je kroki crtež osnova i početak svih velikih ideja.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da polaznike osposobi da koriste osnovne alate uz pomoć kojih će sami moći da pretoče svoju ideju u realnost. Kurs postupno, korak po korak, uči polaznike kako da vizuelne predstave prenesu na papir. Ova postupnost u radu će omogućiti i onima koji nemaju prethodnog iskustva u crtanju da na lak i jednostavan način oslobode ruku i bez problema predstave svoju ideju. Pored učenja tehnike crtanja, cilj kursa je i upoznavanje sa istorijskim kretanjima i primenom crteža u dizajnu, filmu i likovnim umetnostima.

Sadržaj:

  • Teorija i primeri kroki crtanja
  • Kroki crtež mrtve prirode sa promenama kompozicije
  • Kroki crtež modela sa promenama kompozicije
  • Kroki crtež apstraktnih kompozicija
  • Kroki apstrahovanje realnih kompozicija

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde