Promenite život u 2017.

Descriptive Geometry and Perspective

Opis kursa:

Na kursu se polaznik upoznaje sa osnovnim elementima geometrije u prostoru. Proučava se upotreba linije i ravni u prostoru, kao i prostorni oblici u prostoru. Polaznik kursa se pored ovoga upoznaje i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i crtanjem u perspektivi.

Cilj kursa:

Cilj kursa je sticanje znanja iz svih oblasti nacrtne geometrije potrebnih za konstruisanje i modelovanje geometrijskih oblika.

Sadržaj kursa:

 • Uvod u nacrtnu geometriju
 • Tačka u prostoru
 • Prava u prostoru
 • Ravan u prostoru
 • Paralelnost u prostoru
 • Presek u prostoru
 • Kocka u prostoru
 • Pravoizvodne površi u prostoru
 • Površinske projekcije
 • Kosa projekcija i perspektiva
 • Kako vidimo?
 • Osnovni postulati perspektivnog prikazivanja
 • Geometrijski elementi u perspektivi
 • Uvod u prikaz senke
 • Konstruisanje senke u kosoj projekciji
 • Konstruisanje senke u perspektivi

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde