Naslovna jesenji rok

Design Using UML Language

Opis kursa:

Design using UML Language odnosi se na dizajn softvera korišćenjem jedinstvenog jezika za modelovanje UML. To je grafički jezik za vizualizovanje, specifikovanje, konstruisanje i dokumentovanje objekata (Artifacts) u sistemima sa intezivnom primenom softvera. UML je pogodan za modelovanje sistema od kompanijskih informacionih sistema do distribuiranih Web aplikacija. Ne zavisi od vrste procesa iako se optimalno primenjuje u procesu u kome su izražene korisničke funkcije, arhitektonski pristup, iterativnosti i inkrementalnost.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog dizajna
 • Proces softverskog dizajna
 • Ključne teme u softverskom dizajnu
 • Softverska struktura i arhitektura
 • Arhitekturalna struktura i pogledi
 • Arhitekturalni stilovi (makroarhitektura)
 • Dizajn paterni (mikroarhitektura)
 • Evaluacija i analiza kvaliteta softverskog dizajna
 • Atrubuti kvaliteta
 • Notacija softverskog dizajna
 • Strukturalni opisi
 • Dinamički opisi
 • Strategije i metode softverskog dizajna
 • Function-Oriented (Structured) Design
 • Object-Oriented Design
 • Data-Structure-Centered Design
 • Component-Based Design (CBD)

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde