Naslovna jesenji rok

Društvena opravdanost

Glavni činioci razvoja savremenih društava današnjice su nauka i obrazovanje. Obrazovanje bitno odredjuje kvalitet ljudskog kapitala od koga zavisi uspešnost upotrebe prirodnih resursa, tehnologije i kapitala neke zemlje. Zato je danas najveće bogatstvo razvijenih zemalja njihovo stanovništvo. Brzi napredak nekih malih i prirodnim izvorima siromašnih zemalja, (kao što su npr. Irska ili Finska), objašnjava razvojnu politiku u kojoj su obrazovanje i nauka promovisani u nacionalne razvojne prioritete. Visoka isplativost ulaganja u obrazovanje danas je u svetu opšte prihvaćena, što se vrlo jasno vidi u procentima bruto društvenog proizvoda koje vlade danas izdvajaju za obrazovanje u svojim zemljama (po pravilu 5-6% BDP-a) i naročito znatnim sredstvima koje kompanije i druge organizacije namenjuju formalnom i neformalnom obrazovanju svojih zaposlenih, a pojedinci svom ličnom usavršavanju. Stav je razvijenih Evropskih zemalja da Evropa mora ulagati u obrazovanje da bi podigla opšti nivo sposobosti svojih zaposlenih i radnog dela stanovništva i to podsticanjem usvajanjem novih znanja tokom života (Zasedanje Evropske Unije, 2000 godine).


U Evropskoj Uniji ulaganje u istraživanje, obrazovanje i stručno osposobljavanje glavna su neopipljiva ulaganja (intangible investment), pri čemu se obrazovanje članica Evropske Unije postupno ujednačava kako bi se pokrenula transnacionalna pokretljivost gradjana Evrope i razvio Evropski indentitet u obrazovanju.

Svedoci smo vremena u kome se pokušavaju i u obrazovanje u našoj zemlji implementirati značajne promene postavljene prema današnjim svetskim i Evropskim kriterijumima savremenog obrazovanja. Zemlje u tranziciji, kojima pripada i naša zemlja imaju velike razloge za promene u obrazovanju, jer promenama treba olakšati prelaz iz planske u tržišnu privredu i olakšati pridruživanje Evropskoj Uniji. U velikoj meri ove promene su i  rezulat globalnih trendova razvoja obrazovanja, ali i spomenutih tržišnih potreba za odgovarajućim nivoom osposobljenosti kadrova, kako teorijskim tako i praktičnim znanjem koje u potpunosti odgovara svetskim kriterijumima obrazovanja. Tranzicija zahteva da stanovništvo ovlada novim znanjima koja ih osposobljavaju za uspešno snalaženje u društvu brzih promena, u šta svakako spada informatička industrija.


Proces transformacije društva kroz koji danas prolazimo ima svoju duboku osnovu u načinu obrazovanja koji, po svojoj ulozi, treba da bude usmeren ka budućnosti. Prednost svake zemlje, pa i naše je u obrazovanju njenog stanovništva koje je važan parametar kojim se meri njen nivo razvijenosti. Upravo pomoću znanja i stručne osposobljenosti svojih stanovnika naša zemlja može svojim kadrovima osigurati svoj nacionalni identitet i ostvariti konkurentnost u okviru Evrope i sveta. Nacionalno bogatstvo je u ljudskom potencijalu i ljudskim vizijama. Povezanost prirodnih potencijala i stalno unapredjenje ljudskih resursa unapredjenjem sistema obrazovanja i uspostavljanjem visokih kriterijuma pri njegovom izvodjenju garantuje napredovanje zemlje, njene privrede, njenog pozicioniranja u svetskim razmerama, osigurava blagostanje društva i pojedinaca. U Memorandumu (European Commision, 2000.) Evropske komisije o potrebi obrazovanja i usavršavanja kroz celi život, definisane su nove osnovne veštine koje su potrebne za aktivno delovanje u društvu i ekonomiji znanja. To su na prvom mestu veštine u oblasti Informacionih tehnologija (IT), znanje stranih jezika, tehnološka obrazovanost, kultura itd. Sve ove veštine, a naročito IT veština, čine novu vrstu pismenosti – pismenost 21. veka.

 

Način obrazovanja doprinosi i ličnom razvoju svakog pojedinca, osposobljava ga za kvalitetan život, za aktivnu i odgovornu ulogu u ostvarenju zajedničkih vrednosti ljudskog života i stvaralaštva.

 

Polazeći od ovakve vizije, ITAcademy ima duboke osnove u današnjici razvoja društva u našoj zemlji. Sistem obrazovanja koji omogućava da svaka osoba dobije potrebna kvalitativna znanja i da uspe na najbolji način putem obrazovanja da ostvari svoj ljudski kapital suština je ideje rada ITAcademy. Omogućiti takvo obrazovanje koje podstiče kreativnost, rešavanje problema, primenu stečenog znanja i učenje načinu samoobrazovanja, kao daljem vidu permanentnog usavršavanja, koje je neophodno svakom pojedincu tokom celokupnog radnog veka, naročito u oblasti  kakva je Informaciona tehnologija, koja se odlikuje izuzetnom dinamikom napretka na globalnom nivou, moguće je ostvariti implementacijom načina i odnosa prema obrazovanju u okviru ITAcademy.

 

Naš program studija je svojevrstan odgovor na potrebe i zahteve savremenog tržišnog i globalnog razvoja.  ITAcademy se svojim radom potpuno se uklapa u savremene svetske trendove  u oblasti obrazovanja.  U isto vreme doprinosimo podizanju konkurentnosti naše privrede ostarivanju boljih uslova za transfer znanja iz naše zemlje, inkluziju pojedinaca u svetska tržišta, stvarajući od njih stručnjake globalnog nivoa koji su spremni na sve izazove koje svetsko tržište nosi sa sobom.


Pokretanjem ITAcademy je dat jedan novi, dinamičan, otvoren, temeljan i trajan pristup obrazovanju kadrova iz oblasti Informacionih tehnologija, koji se zasniva na permanentnom stručnom usavršavanju studenata.


Za naše buduće korisnike program i plan školovanja predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje znanja, koja im omogućavaju potpunu praktičnu primenu istih u daljem radu. Na taj način se ujedno daje šansa za dostizanje visokog nivoa edukacije kroz najsavremenije tehnike i metode kakve su danas u savremenom svetu uobičajene i prema medjunarodnim standardima obrazovanja.

 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde