Upisni rok je počeo

Integrated Marketing Activities

Opis kursa

U okviru kursa Integrisane marketing aktivnosti opisani su osnovni koncepti i principi na kojima se definišu i realizuju integrisane marketinške aktivnosti. Fokus ovih aktivnosti je komunikacija, pa se iz tog razloga srećemo sa pojmovima kao što su: odnosi sa javnošću, saradnja sa medijima i reklamne agencije itd.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmom, konceptom i principima integrisanih marketinških aktivnosti. Polaznici će imati prilike da nauče o različitim načinima komunikacije koje organizacije koriste na nacionalnom i globalnom tržištu, kao i o tome na koji način mogu najbolje da planiraju svoje aktivnosti.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.