Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Internet analitika i UX

Upotreba web analitike ključna je za uspeh svakog profesionalca koji se bavi digitalnim marketingom. Zato ćete na ovom modulu naučiti da koristite napredne alate za prikupljanje podataka koji će vam pomoći da unapredite svoj rad.

ŠTA ĆETE NAUČITI? 

 
Osnovni koncepti i alatke povezani sa web analitikom
  • Poznavanje osnovnih koncepata i sveukupne arhitekture alatki Google analitike na primer: bounce rate (stopa napuštanja web sajta), traffic (saobraćaj), traffic sources (izvori saobraćaja na internetu)
Kreiranje naloga i njegove strukture u Google analitici
  • Osnovno poznavanje mehaničkih procesa Google analitike (kreiranje naloga i njegove strukture)
Attribution model i tagovanje sajta
  • Attribution modeli, tagovanje sajta, Google URL builder, izvori saobraćaja i posrednici, tumačenje direktnih poseta, organskih poseta putem Google-a, Google organic
Ciljevi i konverzije
  • Poznavanje koncepta konverzija i mogućnost formulisanja ciljeva u Google Analytics koje se zasniva na marketinškom cilju
Google URL Builder
  • Praktična primena alatke Google URL Builder
Indikatori i dimenzije
  • Poznavanje osnovnih indikatora kao što su sesije, pregledi, prosečno vreme provedeno na sajtu
Osnovni pojmovi i koncepti korisničkog iskustva
  • Poznavanje osnovnih pojmova i koncepata kao što su usability, availability, responsiveness
  • Poznavanje osnovnih metoda pretraživanja koje se koriste u UX (naručito: A/B testing, tree test, segregation of cards, in depth interviews, click-tracking, eye-tracking)
Nielsen istraživanje
  • Poznavanje Nielsen istraživanja i mogućnost njegovog primenjivanja u analitici
Metode i alatke za analizu UX metrika
  • Poznavanje osnovnih alatki i mogućnost izvlačenja kvalitativnih zaključaka

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde