Promenite život u 2017.

Internet marketing

Opis kursa:

Kurs obuhvata oblasti internet marketing, strateški internet marketing i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Izučava se domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu, uz osvrt na principe gradnje web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

Cilj kursa:

Cilj kursa je savladavanje osnovne teorije internet marketinga, zatim obuka polaznika u oblasti direktnog marketinga i prodaje na internetu, kao i upoznavanje sa karakteristikama korisnika interneta. Kurs treba da omogući razumevanje problematike internet marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima, i da stvori dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.