Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Internet Marketing Plan

Opis kursa: Uspešno upravljanje različitim sistemima online promocije najefikasnije se vodi kreiranjem manjeg ili većeg broja internet marketing planova, u zavisnosti od složenosti promotivnih aktivnosti organizacije. Internet Marketing Plan obezbeđuje osmišljavanje i kontrolu efekata online promotivnih aktivnosti.

Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti konkretna znanja i veštine o načinima kreiranja internet marketing plana u odnosu na sve potrebne segmente definisanja promotivnih aktivnosti na internetu.