Introduction to Android Application Development

Opis kursa:

Kurs uvod u programiranje aplikacija za Android platforme je osmišljen tako da vas brzo uvede u osnovne koncepte pisanja aplikacija za Android uređaje. Naučićite osnove Android platforme. Upoznaćete se sa razvojnom platformom Android SDK, razvojem jednostavnijih Android aplikacija pomoću Java programskog jezika, izradom korisničkog interfejsa za Android aplikacije, objavljivanjem kreiranih aplikacija na Android Market-u i sa drugim osnovnim stvarima bitnim za razvoj i distribuciju Android aplikacija. Ovaj kurs obuhvata osnovni nivo razvoja Android aplikacija, te je kao takav idealan za početnike.

Cilj kursa:

Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI Android aplikacije, kao i da ih objavljujete na Android Market-u. Kurs opisuje upotrebu okruženja za kreiranje Android aplikacija i samo njihovo kreiranje. Biće razjašnjeni elementarni pojmovi vezani za Android i opisana njihova upotreba. Polaznik će saznati kako može da kreira jednostavne Android aplikacije uz pomoć programa Eclipse i Android SDK i startuje ih na emulatoru ili pravom uređaju.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde