Promenite život u 2017.

Introduction to Video Production

Opis kursa:

Kurs Introduction to Video Production (Uvod u video-produkciju) sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa:

Cilj kursa jeste da osposobi polaznike za razumevanje procesa rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i za samostalno komuniciranje sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs polaznicima omogućava potpuno razumevanje svih elemenata vezanih za video-produkciju filma ili televizijske emisije.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde