Naslovna jesenji rok

IT Project Management

Opis kursa:

Kurs IT Project Management opisuje značaj osnovnih načela za potrebe vođenja i realizacije IT projekta. Na kursu se objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od iniciranja IT projekta do njegove završne faze. Nastavnim programom se definiše i objašnjava sve što je potrebno učiniti u svakoj od mnogih faza upravljanja IT projektom.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da pruži osnovna znanja menadžerima i široj javnosti kako da postignu konačan željeni ishod u realizaciji predviđenog projektnog zadatka. Osnovni cilj kursa Upravljanje IT projektima je da se rukovodioci projekta nauče i osposobe da projektni zadatak završe na vreme i u skladu sa predviđenim budžetom, kao i da pri tome bude dostignut željeni nivo kvaliteta.

  • Šta su projekti, karakteristike i šta je planiranje projekata (Project Planning)?
  • Šta je upravljanje projektima (Project Management)?
  • Razumevanje projektnog okruženja (Project Environment)
  • Proces planiranja projekta i povezanost sa strateškim ciljevima (Strategic Mapping to Business Goals)
  • Znanja i sposobnosti menadžera projekta (Project Manager Knowledge and Skills)
  • Životni ciklus projekta i organizacija (Project Life Cycle and Organization)
  • Uticaj organizacije na projekt (Organizational Influences)
  • 10 najvažnijih saveta za upravljanje projektima (Top 10 Tips for Project Management for Begginers)
  • Alati za upravljanje projektima
  • Upoznavanje sa aplikacijom MS Project

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde