Promenite život u 2017.

Java Core Programming

Opis kursa:

Kurs obuhvata uvod u osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje. Obuhvata osnovne komponente, tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje fajl sistemom i podacima. Kurs obrađuje pomenute tematike kroz osnovne Java klase.

Cilj kursa:

Upoznavanje korisnika sa osnovnim konceptima programiranja, kroz programski jezik Java. Korisnici se osposobljavaju za upotrebu standardnih programerskih tehnologija i rešavanje problema, i upoznaju sa objektno orjentisanim konceptom kroz programski jezik Java.

Sadržaj kursa:

 • Uvod u Javu
 • Uvod u okruženje (NetBeans instalacija i priprema za rad)
 • Tipovi podataka
 • Promenljive
 • Operatori
 • Nizovi
 • Kontrola toka
 • If-else struktura
 • Switch struktura
 • For petlja
 • While I Do While petlje
 • Rukovanje stringovima
 • Funkcije nad stringovima
 • Regularni izrazi
 • Objektno orjentisano programiranje u Javi
 • Klase i objekti
 • Aributi i metode klase
 • Nasleđivanje
 • Interfejsi
 • Osnovne Java klase (java.lang)
 • Java paketi
 • Enumeracije
 • Kolekcije
 • Izuzeci
 • Rukovanje izuzecima - izbacivanje, hvatanje, try/catch blokovi
 • Kreiranje sopstvenih klasa izuzetaka
 • Rukovanje podacima
 • Data streamovi
 • Object streamovi
 • Rukovanje bazom podataka jdbc

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde