Upisni rok je počeo

Kurs Business Plan Development

Biznis plan predstavlja veoma vredan dokument koji sadrži ključne elemente određenog projekta bilo da je to pokretanje novog poslovanja, apliciranje za finansijsku pomoć, obnavljanje već postojećeg, uvođenje novog proizvoda/usluge na tržište, reorganizacija unutar kompanije ili nešto drugo. Generalno, svaka kompanija bi trebalo da ima plan, koji bi u određenom periodu ponovo revidirala, odnosno izvršila analizu šta je dosad ostvareno i gde se nalazi, te bi ga prema tome i planiranim ciljevima za naredni period dodatno izmenila/dopunila do sledeće revizije. Cilj jeste da se kroz plan identifikuju i analiziraju već postojeće poslovanje, nova poslovna prilika itd.

Postoje određeni elementi koji bi trebalo da se nađu u bilo kom biznis planu. Ti elementi najčešće su: 

 • izvršni rezime;
 • pregled kompanije i neke opšte informacije o proizvodima/uslugama;
 • misija i vizija kompanije;
 • poslovni ciljevi i svrha biznis plana;
 • struktura menadžmenta;
 • SWOT analiza;
 • analiza tržišta;
 • marketing plan;
 • finansijski plan;
 • zaključak.

To su najčešći elementi koji se mogu naći u jednom planu, jer ne postoji ispravan ili pogrešan način za pisanje plana. Ispravan je onaj plan koji može zadovoljiti vaše potrebe, odnosno predstaviti jasno definisane ciljeve plana i način njihovog ispunjenja. Upravo iz tog razloga gore navedeni elementi mogu varirati u zavisnosti od industrije, poslovnog cilja i sl.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Business Plan Development

Kurs Business Plan Development detaljnije analizira plan kao dokument, kada i gde se primenjuje, od čega se sastoji, kako ga formirati i predstaviti. Na samom početku ovog kursa imaćete prilike da saznate iz kojih razloga se biznis plan kreira, koja je njegova svrha, kada se kreira i kome je namenjen. Nakon toga će biti predstavljena podela poslovnog plana, odnosno šta je eksterni, a šta interni plan, u kojim situacijama se koji koristi, koje su najvažnije funkcije i jednog i drugog biznis plana, kao i koji su osnovni elementi plana.  

Dalje, detaljno je obrađen marketing plan i analiza tržišta. Kod marketing plana upoznaćete se sa marketinškim aktivnostima koje se sprovode u okviru njega, mogućim troškovima planiranih promotivnih aktivnosti poput reklamiranja na internetu. S druge strane, kod analize tržišta će biti obrađeni način ulaska na tržište i penetracija, definisanje strategije za ulazak i tržišni prodor, utvrđivanje nivoa troškova ulaska na tržište, procena alternativnih metoda ulaska i prodora, kao i izbor metode.

Druga polovina kursa bavi se proizvodnim i menadžment planom, koji čine sastavni deo biznis plana, SWOT analizom i definisanjem faktora u okviru nje, kao i zaključnim razmatranjem koje treba da sumira ceo biznis plan i ukaže na njegovu isplativost. Takođe, nipošto ne smemo zaboraviti finansijski plan, koji je jedan od ključnih elemenata ovog kursa. U ovom kursu su predstavljeni glavni elementi finansijskog plana koje uključuje, a to su finansijsko predviđanje (finansijskog rezultata, novčanih tokova i prelomne tačke rentabilnosti), obim i izvori potrebnih sredstava, budžet i finansijska konstrukcija.

Cilj kursa je da polaznici razumeju osnove izrade biznis plana, da nauče kako da ga kreiraju za različite namene, koje elemente da uključe, kako da urade analizu tržišta i predstave marketing plan, kao i da nauče kako da izrade finansijski plan u skladu sa postavljenim ciljevima, koji je jedan od ključnih elemenata biznis plana.

Kurs Business Plan Development odgovoriće vam na pitanja:

Koje elemente obuhvata biznis plan?

Biznis plan se najčešće kreira kada kompanija želi dodatna finansijska sredstva da obezbedi, na primer kredit od banke ili od neke druge institucije, zatim, ukoliko kompanija želi da plasira novi proizvod ili uslugu na tržište, ili kada kompanija želi da privuče nove poslovne partnere.

Međutim, kada kreirate biznis plan, u bilo kojem slučaju, odnosno bilo koji poslovni cilj da je postavljen i koja god da je svrha biznis plana, postoje ključni elementi koje bi svaki plan trebalo da obuhvati, a to su, uvodni deo, opis poslovne aktivnosti preduzeća, jasno definisanje poslovnog cilja, analiza tržišta i marketing plan, proizvodni plan kompanije, menadžment plan, SWOT analiza, finansijska analiza, zaključak.

Šta podrazumeva proizvodni i menadžment plan?

Proizvodni plan se odnosi na plan fizičkog obima i strukture proizvodnje, analizu faktora koji mogu uticati na izbor lokacije, potrebnu opremu i sredstva, resurse kao što su radna snaga, dobavljači, transport, zatim na troškove proizvodnje, plan troškova, projekciju potrebnog kapitalnog ulaganja, ali i na istraživanje tehničkih rezultata i dodatne pomoći.

Menadžment plan podrazumeva predstavljanje radne strukture u okviru kompanije. Kako su ljudski resursi jedni od ključnih i najvrednijih resursa kompanije, neophodno je da u planu predstavimo ljude, odnosno zaposlene ključne za ispunjenje poslovnog cilja koji je definisan planom. Obično su predstavljeni podaci o vlasniku i menadžerskom timu, njihova imena i zanimanja, zatim sposobnosti, obrazovanje, tok karijere, zadaci koje obavljaju, treba definisati i izvršioce, njihove nadležnosti, prava i obaveze.

Šta predstavlja finansijska analiza za jedan biznis plan?

Bilo da su u pitanju pokretanje novog poslovanja, redizajn postojećeg, uvođenje novog proizvoda/usluge ili nešto drugo, finansijski plan je neizostavni element biznis plana. Finansijska analiza se obično piše pred kraj plana, odnosno pre samog zaključka. Finansijska analiza, kao poslednji segment, treba da predstavlja jednu finansijsku celinu čiji je cilj održavanje finansijske stabilnosti i dugoročne ekonomske solventnosti i nezavisnosti. Finansijski plan treba da pokaže sa kojih se izvora finansira kompanija, koliki su prihodi, troškovi, dobit, kao i da li je kompanija likvidna. Shodno tome, možemo reči da je finansijski plan ili analiza ključni segment plana jer objedinjava sve elemente, daje nam predviđanja prihoda, rashoda i finansijskog rezultata poslovanja, ali i novčanih tokova.

Plan i program predavanja

1. Pojam i upotreba biznis plana u različitim industrijama rada

2. Funkcije, koristi i razvoj biznis plana

3. Ključni elementi biznis plana

4. Analiza tržišta

 • ulazak na tržište i tržišna penetracija
 • definisanje strategije; utvrđivanje troškova
 • procena alternativnih metoda
 • izbor metoda

5. Marketing plan

 • marketing aktivnosti
 • troškovi planiranih aktivnosti
 • marketing strategije

6. Proizvodni i menadžment plan

7. Finansijski plan

 • finansijsko predviđanje;
 • obim i izvori potrebnih sredstava;
 • budžet i finansijska konstrukcija

8. SWOT analiza

9. Zaključna razmatranja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.