Promenite život u 2017.

Marketing in IT

Opis kursa:

Kurs obuhvata oblasti u vezi sa marketingom: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing informacioni sistem, strategije i ciljevi marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, uvod u direktni marketing, marketing u telekomunikacijama, strategije marketinga. U vezi sa internet marketingom, kurs obuhvata i modele internet marketinga, offline i online marketing, imidž i identitet na internetu, direktni internet marketing, email marketing, plaćeno reklamiranje na web-u, kontekstualni marketing i marketing u okviru društvenih mreža.

Cilj kursa:

Cilj kursa je savladavanje teorije marketinga, marketing miksa, marketinških istraživanja, kao i najnovijih koncepata marketinga današnjice. Kurs treba da omogući razumevanje problematike internet marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima i da stvori dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.

Sadržaj kursa:

 • Teorija marketinga
 • Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
 • Marketing menadžment
 • Makro i mikro marketing
 • Marketing informacioni sistem
 • Planiranje marketinga
 • Marketing miks
 • Marketing novih proizvoda
 • Marketinška istraživanja
 • Ofline i online marketing
 • SWOT analiza
 • Ponašanje potrošača
 • Marketing aktivnosti na internetu
 • Direktni marketing
 • Promocija
 • Oglašavanje
 • Public Relations
 • Telemarketing
 • Internet marketing
 • Prodaja
 • Strategije prodaje
 • Organizacija prodaje
 • Prodajni proces
 • Direktna prodaja
 • Lična prodaja
 • Prodajno osoblje
 • Marketing i prodaja na Internetu
 • Proizvodi i usluge pogodni za prodaju na Internetu
 • Principi gradnje Web sajta koji prodaje
 • Strateški internet marketing
 • Istraživanje na Internetu
 • Datamining
 • Provajding, domaći sajber prostor
 • Sajber marketing miks
 • Demografske karakteristike, profil, kategorije i aktivnosti korisnika na Internetu
 • One-to-one marketing
 • Direktni marketing na Internetu
 • E-mail marketing
 • Statistika
 • Komunikacije i aktivnosti posle prodaje