Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Online Media Monitoring

Opis kursa: Jedan od najvažnijih segmenata pri definisanju i sprovođenju strategije online komunikacije jeste “osluškivanje” o sadržajima i konverzaciji koja se već dešava na društvenim mrežama na temu privredne grane, konkurencije i same organizacije. Monitoring svih vrsta internet medija predstavlja jednu od obaveznih aktivnosti kvalitetnog nastupa organizacije na internetu.

Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti konkretna znanja i veštine iz oblasti uspostavljanja sistema monitoringa, kao i načina svakodnevne upotrebe različitih alata za monitoring online komunikacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager.