Naslovna jesenji rok

Research Methods and Data Analysis

Opis kursa: Uspešno vođenje poslovanja zavisi od načina obrada podataka koje poslovi generišu i njihovog korišćenja za poslovo odlučivanje. Implementacija kvalitetnih metoda istraživanja i analiza podataka iz različitih poslovnih sistema danas razdvajaju uspešne od neuspešnih kompanija u veoma konkurentnom poslovnom okruženju.

Cilj kursa: Ovaj kurs daje praktična znanja i uvide iz oblasti upotrebe aktuelnih modela istraživanja i analize podataka u cilju opstanka kompanija na tržištu i ostvarenja poslovnog uspeha.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde