Naslovna jesenji rok

Software Configuration Management

Opis kursa:

Software Configuration Management (SCM) je podrška životnom procesu razvoja softvera koja koristi upravljanje projektima, razvojne i aktivnosti održavanja, aktivnosti garancije kao i potrošače i korisnike krajnjeg proizvoda. Software Configuration Management je skup aktivnosti koje su dizajnirane radi kontrole promena putem identifikovanja komponenti koji će se verovatno promeniti, ustanovljavanjem relacija među njima, definisanjem mehanizama za upravljanje različitim verzijama ovih komponenti, kontrolisanje promena koje su nametnute, revizija i izveštavanje o promenama koje su napravljene.

Cilj kursa:

Osnovni cilj ovog kursa je da kod polaznika razvije sposobnost da prepozna važnost pravilnog upravljanja softverskom konfiguracijom i izmenama koje se neminovno dešavaju tokom životnog ciklusa softvera. Jedan od ciljeva je i da polaznik shvati ulogu tima za upravljanje konfiguracijom, kao i važnost pažljivog planiranja upravljanja konfiguracijom.

Sadržaj kursa:

  • Menadžment i planiranje SCM procesa
  • Software Configuration Management Plan
  • Software Configuration Identification
  • Software Configuration Control
  • Software Configuration Status Accounting
  • Software Configuration Auditing
  • Software Release Management and Delivery

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde