Naslovna jesenji rok

Software Design Fundamentals

Opis kursa:

Software design je aktivnost životnog ciklusa softver inženjeringa u kome se softverski zahtevi analiziraju u cilju proizvodnje opisa interne strukture softvera, koja će služiti kao osnova za konstrukciju. Software design mora opisati softversku arhitekturu, tj. kako je softver razložen i organizovan u komponente i kakav je interface između ovih komponenti. Takođe, mora da opiše komponente na nivou detalja koji omogućavaju njihovu konstrukciju. Prema IEEE standardima softverski dizajn se sastoji iz dve aktivnosti: Software architectural design (nekada se naziva i top-level design) i Software detailed design.

Cilj kursa:

Savladavanje osnovne notacije softverskog dizajna, razumevanje prirode i karakteristika dizajna, upoznavanje osnovnih arhitekturalnih stilova, kao i međusobnih osobina i zavisnosti softverskih komponenti neophodnih za uspešan dizajn kompletnog softverskog sistema. Posebna pažnja posvećena je i razumevanju principa dizajna korisničkog interfejsa.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog dizajna
 • Proces softverskog dizajna
 • Ključne teme u softverskom dizajnu
 • Softverska struktura i arhitektura
 • Arhitekturalna struktura i pogledi
 • Arhitekturalni stilovi (makroarhitektura)
 • Dizajn paterni (mikroarhitektura)
 • Evaluacija i analiza kvaliteta softverskog dizajna
 • Atrubuti kvaliteta
 • Notacija softverskog dizajna
 • Strukturalni opisi
 • Dinamički opisi
 • Strategije i metode softverskog dizajna
 • Function-Oriented (Structured) Design
 • Object-Oriented Design
 • Data-Structure-Centered Design
 • Component-Based Design (CBD)

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde