Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Strategija i planiranje

Da biste na pravi način savladali digitalni marketing, neophodno je da razumete važnost marketing strategije i planiranja akcija koje ćete sprovoditi. Ad hoc aktivnosti nikad na daju dobar rezultat i zato je vrlo važno da spremni dočekate sve izazove.

ŠTA ĆETE NAUČITI? 

 
Strateški koncepti i modeli
  • Znanje i sposobnost tumačenja i primene osnovnih pojmova i modela kao što su: AIDA, inbound i outbound marketing
Analiza – metodi, alati i izvori informacija
  • Poznavanje alata i izvora informacija (kao što su PBI Megapanel) i sposobnost analiziranja podataka (na primer: affinity index)
Definisanje ciljeva
  • Suština i razlike između prodajne i brendindg kampanje
  • Sposobnost prevođenja poslovnih i marketinških ciljeva na odgovarajuće alate i aktivnosti na internetu (na primer: odabir alata koji će u najvećoj meri služiti postizanju cilja kada je u pitanju svest o brendu)
Definisanje ciljnih grupa
  • Sposobnost opisivanja ciljnih grupa na osnovu demografskih, psiholoških kriterijuma i bihevijoralnih kriterijuma
Definisanje plana akcija/taktika
  • Sposobnost da izaberete pravu kombinaciju aktivnosti na osnovu namene i ciljne grupe
  • Znanje i praktična primena koncepata i trendova kao što su: banner blindness, capping, RWD
Metode budžetiranja i naplate kampanje
  • Osnovno znanje o modelima u pogledu naplate i budžeta internet kampanja (na primer troškovi licenciranja, agencijska provizija, plaćanje na osnovu uspeha)
Merenje efikasnosti
  • Sposobnost odabira odgovarajućih KPI-ja u skladu sa ciljevima
Izveštavanje o rezultatima
  • Sposobnost kritičkog tumačenja rezultata kampanje u odnosu na postavljeni cilj

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde