Naslovna jesenji rok

Team Management

Opis kursa

Tim predstavlja grupu ljudi koja zajednički i povezano radi na ostvarenju zajedničkog cilja. Tim koji radi na upravljanju projektom je tipičan primer tima i timskog rada koji je neophodan za realizaciju određenog posla ili zadatka. Na kursu se obrađuje pojam tima i timskog rada, sa posebnim akcentom na timski rad na projektu. Obrađuju se vrste timova, faze u razvoju projektnog tima i formiranje projektnog tima. Takodje, polaznici će učiti o funkcionisanju projektnog tima i motivaciji članova tima.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznike upozna sa pojmom tima i projektog tima. Takođe, polaznici će biti upoznati sa značajem timskog rada na projektu koji je neophodan za realizaciju zadataka i poduhvata koji zahtevaju zajednički rad i povećanu kolektivnu snagu.