Upis u generaciju 2019. je počeo. Brzina će biti nagrađena!

Učenje kroz ceo život - lifelong learning

Koncept učenja kroz ceo život ("life long learning")

Prema nekim prognozama, očekuje se da će do 2010. godine obrazovanje postati najobuhvatnija delatnost u društvu. Već sada se da naslutiti trend porasta opšteg obrazovnog nivoa, kao i prohteva u tom smislu, te pojačano korišćenje svih sredstava koja čoveku mogu biti od koristi za tu svrhu (u ovom trenutku, to je, pre svega, ekspanzija Interneta). Predvidja se da će se takav trend narednih godina ne samo nastaviti, vec i intenzivirati. Učenje i usavršavanje svake vrste ce postati daleko više od onoga sto se do sada pod tim terminom podrazumevalo. Jedna od novina odnosiće se i na činjenicu da će to postati proces koji se nastavlja i traje, tokom celog zivota, istina - u različitom obimu i različite vrste u zavisnosti od životne dobi.


Jedan od autora koji se bavio ovom tematikom je izneo eksplicitnu postavku da je ceo život učenje. Koncept doživotnog učenja je prvi put uobličen od strane Bazila Jikslija jos 1929. godine. Sa razvojem svesti o potrebi obrazovanja odraslih, došla je i ideja da bi učenje trebalo da traje čitav život.
Osnovna zamisao je da treba da postoji obrazovni sistem, koji će u svakom trenutku, svakom pojedincu, bez obzira na životnu dob ili profesionalni status, pružati mogućnost da ovlada novim, raznovrsnim i korisnim znanjima; pri tom, formalno, neformalno i informalno obrazovanje se tretiraju kao komplementarni elementi iste celine.


Iz ovoga proističu tri ključne postavke, na kojima počiva ovaj koncept:

1. doživotno obrazovanje se smatra nadgradnjom svih raspoloživih obrazovnih sistema, uključujući i formalno-obrazovne institucije za osnovno, srednje i visoko obrazovanje

2. doživotno obrazovanje, medjutim, ide i iza granica i dostignuća formalnog obrazovanja, okupljajući sve relevantne ustanove, pojedince i grupe oko procesa učenja

3. smatra se da svaka osoba može da se pronadje i prepozna pravu vrednost uključujući se u jednu takvu aktivnost, kakva je doživotno obrazovanje

Ono što je bitno je da osnove sistema doživotnog obrazovanja poseduje svaka, ma i najsiromašnija zemlja; te osnove čine različite komponente formalnog i neformalnog obrazovanja. Potrebno je samo medjusobno povezati sve te elemente, kao potencijalne delove jednog "obrazovnog sistema za sve" i učiniti ih dostupnim širokoj populaciji korisnika svih generacija.

Jasna je, i sve šire prihvaćena postavka da obrazovanje ne može više da se sagledava kao proces omedjen tradicionalnim vremenskim i prostornim granicama. Nasuprot (ili pored?) pojma formalnog, sve su češće u upotrebi i pojmovi neformalnog i informalnog obrazovanja. Ranije su ovi pojmovi bili suprotstavljeni i pozicionirani potpuno nezavisno jedni od drugih. Zadovoljstvo nam je da primetimo da se sve češće razlike medju njima mire i koriste konstruktivno. Ostaje nam da se nadamo da ce integracija ova tri elementa biti sprovedena do kraja, kada ce prednosti sva tri modela biti iskombinovane i usmerene na dobrobit pojedinca u društvu. Tek tada bi se stvorio prostor u kome bi neformalno obrazovanje moglo da se

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde