Video Media Enviroment

Opis kursa:

U ovom kursu upoznaćete se sa medijem videa, njegovim informacijskim i stvaralačkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi. Uporedo sa stvaranjem prvih igranih filmova, režiseri stvaraju filmski jezik čiji se osnovni elementi koriste i dan-danas, kako na filmu, tako i na televiziji. Upravo taj filmski jezik ćemo analizirati sa gledišta kamere i montaže, kako biste shvatili na koji način filmski i video-stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledaoca.

Takođe, osvrnućemo se kako na komercijalne vidove filma i videa, kao što su klasični, bioskopski film i televizijski prilog, tako i na avangardne i eksperimentalne struje koje prkose filmskim kodovima i stalno okrepljuju i iznova definišu jezik pokretnih slika.

Cilj kursa:

Na ovom kursu polaznik će steći osnovno potrebno znanje pre upuštanja u bilo kakav veći video-projekat. Naučiće osnovne tehničke i likovne elemente videa i filma, kao što su, između ostalog, filmski planovi, rakursi, osa akcije, različiti oblici montaže, definicije kadra, scene, sekvence.

Po odslušanom kursu, uspešno ćete praviti razliku između klasičnog, igranog filma i slobodnijih, avangardnih formi sa kojima se film susreo još početkom 20. veka u vidu apstraktnog i nadrealističkog filma, a koje se danas sreću kako u muzičkim spotovima tako i u eksperimentalnom filmu i video-umetnosti.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde