Promenite život u 2017.

Video & Sound Production – kako u narednih 12 meseci možete da postanete profesionalni montažer videa i zvuka

Galerija-radova

Na Video & Sound Production programu upoznaćete savremene metode video montaže, postprodukcije reklama i uvodnih špica, naučićete da kreirate specijalne efekte i video animacije.

Pored ovih veština, postaćete profesionalac u montaži, obradi i produkciji zvuka. Sve ovo radićete u programima Adobe Premier, After Effects, kao i u najnaprednijem programu za obradu zvuka – Adobe Audition.

Ukoliko Vas interesuju specijalni efekti

Na programu ćete saznati sve o Adobe programu After Effects.
To je vodeći program za razvoj i kreiranje specijalnih efekata u video produkciji. Naučićete da pravite specijalne efekte kao u poznatim holivudskim filmovima, visokobudžetnim TV serijama i efektnim televizijskim reklamama.

Pravite spotove koji će oduševljavati

Na programu ćete se osposobiti da nemontirane snimke trenutno pretvarate u uglađene video zapise – filmove. To Vam omogućuje program poput Adobe Premiera na kome ćete u toku kursa raditi. Naučićete osnove video i filmske produkcije, kao i da pravite, montirate i režirate video klipove.

Na programu ćete ovladati veštinom kreiranja animacija pomoću programa iz Adobe serije moćnih alata. Mogućnosti koje Vam se pružaju sa ovim veštinama zaista su ogromne. Uverite se u to.

Pravite muziku za TV ili radio reklamu na nivou studijskog profesionalca

Savladajte veštine kvalitetne studijske produkcije zvuka, bilo da mu je namena samostalna primena ili kombinacija sa naprednim video zapisima, animacijama, specijalnim efektima... Zvuk se, kao i video, može koristiti za stvaranje fantastičnih audio-video doživljaja, a pored toga predstavlja i neophodan deo svake TV ili radio reklame.

Na programu ćete se osposobiti za rad u programu Adobe Audition. On je nezamenjva alatka za preciznu i kvalitetnu obradu zvuka. Koristi se bilo da se radi o muzičkom ili video materijalu, postprodukciji, snimanju novog ili restauraciji starog zvuka.

Video & Sound Production - plan i program 2014/2015.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 TD Theory of Design 12
2 HD History of Design 12
3 CD Croquis Drawing 12
4 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
5 C Copyrights 4
6 E1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 VM Video Media Environment 8
8 IVP Introduction to Video Production 8
9 AA Adobe Audition 20
10 VP Video Postproduction 16
11 VE Video Editing Design (Premiere) 42
12 SED Special Effects Design (After Effects) 54
13 DP Digital Photography 16
14 E2 English Language 2 online
15 IL Illustrator 8
16 PF Portfolio 20
17 CFC FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

Program Web Design obuhvata 17 predmeta:

1. Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

2. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

3. Croquis Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

4. Raster Graphics (Photoshop)

Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CS5 i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji.

5. Copyrights

Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Preintermediate/niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznike da samostalno koriste jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da uspešno upotrebljavaju jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
  • Intermediate/srednji kurs omogućava polaznicima da solidno ovladaju širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi; takođe, omogućava im i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornicima kojima je engleski jezik maternji.

7. Video Media Environment

Kurs se bavi upoznavanjem sa medijem videa, njegovim informacijskim i stvaralačkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi, analiziranjem filmskog jezika sa gledišta kamere i montaže, i savladavanju tehnika kako stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledaoca.

8. Introduction to Video Production

Kurs je osnova za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televiziskog dela i upoznaje polaznika sa osnovnim principima nastanka video dela, znimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televiziske emisije.

9. Adobe Audition

Na kursu se proučavaju fizičke osobine i vrednosti zvuka, porede se analogni i digitalni zvučni signal i obrađuje digitalni zvuk. Polaznici će, pomoću programa Adobe Audition, kreirati radio džinglove, raditi miks zvuka, kao i audio-video sinhronizaciju.

10. Video Postproduction

Kurs Video Postproduction će upoznati polaznike sa svim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Savladaćete profesionalno korišćenje softwarea kao što su Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade, Adobe Dynamic Link kao i najbolje način za stručnu upotrebu kompletnog Adobe paketa.

11. Video Editing Design (Premiere)

Na kursu se izučavaju savremene metode video montaže. Radi se na projektima postprodukcije reklama i uvodnih špica u Adobe Premieru.

12. Special Effects Design (After Effects)

Na kursu se obrađuje animacija u Adobe programu After Effects, ali i kreiranje animiranih filmskih specijalnih efekata.

13. Digital Photography

Kurs se bavi osnovnim tehnikama fotografije i snimanja. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja... Na kursu će se proučavati i različito kadriranje i tematika digitalne fotografije.

14. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate/viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

15. Illustrator

Na kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

16. Portfolio

Cilj celog programa je kreiranje portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.


Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.


Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome

Adobe Certified Expert:

  • Adobe After Effects,
  • Adobe Photoshop,
  • Adobe Premiere.

Adobe Certified Associate:

  • ACA Video Comunication

Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima. Više o ACE (Adobe Certified Expert) sertifikatu, kao i sistemu sertifikacije kompanije Adobe saznajte na ovom linku.

Takođe, nakon kompletiranja programa na odseku Design and Multimedia ITAcademy možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat Link ITAcademy o odslušanom programu na odseku Design and Multimedia
  • Link ITAcademy Certified Design and Multimedia