Web programming tools - Java programming

Cilj kursa: Cilj kursa je dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata, uz isticanje prednosti u odnosu na ostale programske jezike. Posebna pažnja se poklanja izučavanju samog jezika i njegovih karakteristika i mogućnosti.

Sadržaj kursa:

 • Karakteristike i upotreba programskog jezika Java
 • Promenljive i tipovi podataka
 • Naredbe i kontrolne strukture
 • Rad sa objektima
 • Nizovi i rad sa stringovima
 • Klase
 • Metodi
 • Apstraktne klase, interfejsi i paketi
 • Java izuzeci
 • Ulazni tokovi
 • Izlazni tokovi
 • Rad sa fajlovima
 • Konkurentno programiranje - niti (threads)
 • Osnovi dizajniranja aplikacija
 • Klase Component i Container
 • Meniji i dijalozi
 • Standardne kontrole grafičkog interfejsa
 • Upravljanje događajima
 • Razvojno okruženje Eclipse - Visual Editor
 • Swing
 • Java apleti i grafika
 • Fontovi, boje, slike i zvuk u apletima
 • Animacije u apletima
 • Java i baze podataka
 • Transakcije u JDBC
 • Java Beans tehnologija
 • Isporučivanje programa korisniku

 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde