Naslovna jesenji rok

Web Properties Management

Opis kursa: Većina poslova iz oblasti upravljanja poslovnim nastupom na internetu se odnosi na upravljanje aktivnostima na online lokacijama nad kojima organizacija ima manju ili veću kontrolu.

Cilj kursa: Polaznici dobijaju praktična znanja iz oblasti upravljanja poslovanjem u vezi sa aktivnostima na online lokacijama nad kojima postoji manji ili veći stepen mogućnosti prilagođavanja online lokacije potrebama organizacije.