Naslovna jesenji rok

Windows Application Development

Opis kursa:

Kurs objašnjava osnovne i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje Windows forms i WPF aplikacija i rukovanje njima.

Cilj kursa:

Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows Forms ili Windows Presentation Foundation aplikacija. Nakon odslušanog kursa bićete upoznati sa konceptima grafičkog korisničkog interfejsa, Windows korisničkim kontrolama, događajima unutar Windows aplikacija, komunikacijom Windows aplikacija sa izvorima podataka, korisničkom kontrolom Windows aplikacija...

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde