Da li znate šta je optimizacija glasovne pretrage (Voice Search Optimization) i kako ona može uticati na vaše poslovanje?

Da li bi vam se svidelo kada bi kupci ili klijenti prilikom prepoznavanja potrebe u pretraživače svojih mobilnih uređaja izgovarali proizvode koje nudite ili usluge koje pružate. A onda Google tim istim potencijalnim korisnicima ili klijentima predstavi vas na prvom mestu ili, još bolje, izlista sve relevantne podatke o vašem poslovanju koji mogu interesovati klijenta. Sigurno bi vam odgovaralo i kada bi Google mogao da „povede”, odnosno „dovede” kupca do vašeg prodajnog mesta. I to bi moglo, zar ne? Ako sumiramo sve dosad rečeno, može se reći da je Google uradio vrlo dobar posao za vaše poslovanje, a sâm kupac se minimalno angažovao da ga pronađe. Takoreći, samo je izgovorio svoju potrebu i vaše poslovanje se našlo na pr(a)vom mestu kao odgovor.

ljudi za stolom

Ma koliko ovakav jedan scenario zvučao idealno, nije nemoguće da se stvarno i dogodi. Glasovna pretraga na inostranom tržištu postala je sve češća među kupcima, a pretraživači sa svojim algoritmima su već neko vreme u ozbiljnoj trci za unapređenje ove opcije. Da koristi i da može biti dobra i isplativa – to ne treba previše ni preispitivati. Umesto toga, potrebno je prepoznati sve veći trend u svetu i preuzeti akciju, te težiti boljim pozicijama svog poslovanja u internet pretragama, jer pitanje je dana kada će vas potencijalni kupci „pozivati” preko pretraživača da kupe vaše proizvode i usluge.

Pre nego što se upustimo u detalje u vezi sa glasovnom pretragom, verujemo da vas može interesovati zašto je došlo do njene pojave i aktuelizacije u SEO industriji, kao i na koji način ona može unaprediti poslovanje.

Šta je Voice Search Optimization?

Voice Search Optimization poslednjih godina postaje sve veći trend. U slučaju da do sada niste imali priliku da se upoznate sa ovim terminom, ovo je pravo mesto na kom možete pročitati šta on predstavlja i koliki značaj može da ima za jedno poslovanje. 

Voice Search Optimization ili Voice Search (glasovna pretraga) predstavlja tehnologiju koja omogućava da se sadržaji na internetu pretražuju glasovnim putem. Drugim rečima, dovoljno je da glasom postavite pitanje pretraživaču, a on će na osnovu određenih kriterijuma (o kojima će kasnije biti više reči) izlistati adekvatne rezultate pretrage na pametnim mobilnim uređajima ili kompjuterima. 

Iako se način optimizovanja ne razlikuje u većoj meri od one semantičke optimizacije – na koju obično pomislimo kada se kaže SEO – određene specifičnosti ipak postoje. S tim u vezi, u tekstu će biti reči o benefitima koje pruža glasovna pretraga i zašto bi ovu SEO oblast trebalo da razumete kao još jednu priliku da se sajt jednog poslovanja pozicionira na željeno, a dodali bismo i dobro prodajno mesto u SERP-u.

Kako je došlo do razvoja Voice Search Optimizationa?

Na ovom mestu malo istorijskih podataka neće biti naodmet. Iako se prvi tehnološki uređaji koji raspoznaju glasove pominju još šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka, prava kulminacija u ovoj sferi tehnološkog razvoja dogodila se 2008. godine, kada je Google lansirao Voice Search aplikaciju za iPhone. Naravno, nije on bio jedini. I drugi proizvođači su ušli u takmičarski krug s namerom da osmisle naprednije verzije ovakvog pametnog asistenta. Nakon što je Apple upoznao širu javnost sa digitalnim ličnim asistentom Siri za iPhone 4S, vrlo brzo su i drugi – Microsoft (Cortana) i Amazon Echo (Alex) – izašli na tržište u borbu oko funkcionalnijeg ličnog asistenta. U tom svetlu, godine 2016. Google je predstavio „pametni zvučnik” – Google Home, za koji se veruje da će do kraja ove godine postati lider na tržištu. 

Tehnologija prepoznavanja glasa značajno je uznapredovala od trenutka kada je prvi put predstavljena. Stoga je na ovom mestu dobro da pomenemo da je Google objavio informaciju da sistem za sada nudi 95% tačnosti kada su u pitanju informacije koje se prenose.  

Glasovna tehnologija prisutna je i kod brojnih IoT uređaja (Internet of Things), kakvi su pametni televizori, pametni termostati u kućama ili kancelarijama itd. A ako se ovom razvoju internet tehnologija doda i podatak da je 20% upita na Googleovim mobilnim aplikacijama i Android uređajima načinjeno glasom ili da 31% korisnika pametnih telefona koristi glasovnu pretragu, onda se nameće sasvim logičan zaključak da će i druge internet oblasti imati izvesne promene. Pomenimo i to da postoje prognoze da će do kraja 2020. čak 50% pretraga biti glasovne pretrage. 

Zašto je glasovna pretraga postala popularna?

Pretraga glasom pokazala je praktičnu stranu: naime, brže se govori nego kuca. Dakle, prvi adut glasovne pretrage je brzina. Druga pogodnost glasovne pretrage jesu „slobodne ruke”. U pokretu se može izdiktirati ili izgovoriti upit za željenu informaciju, uz minimalan ili skoro nikakav angažman ruku. 

Zamislite samo situaciju gde ste se zadržali nakon posla u gradu zbog neodložnih obaveza, a znate da vam kod kuće nedostaju određene namirnice. U takvoj situaciji pomišljate na onaj supermarket nadomak kuće kom ne znate tačno radno vreme. U rukama vam se pored brojnih kesa nalazi i telefon. Šta ćete uraditi? Sasvim je sigurno da ćete zastati, a onda osloboditi ruke od kesa i torbi kako biste na osnovu ukucanog teksta izguglali radno vreme supermarketa iz komšiluka. Međutim, kako bi bilo kada biste mogli i u hodu izgovoriti „radno vreme supermarketa u ulici…” i informacija je tu pred vama, a da čak ni hod niste usporili? Drugim rečima, drugi adut glasovne pretrage je sloboda pokreta i nesputano traženje informacija glasom. 

za stolom

Algoritmi koji tumače glas

Google je postao „softver koji odgovora na pitanja” zahvaljujući unapređenom Hummingbird algoritmu. Zbog toga se danas mogu dobiti razni relevantni rezultati pretrage bez i jednog načinjenog klika. Preciznije rečeno, ovo unapređenje algoritma dovelo je do toga da se podudaraju semantičke pretrage sa izgovorenim ključnim rečima ili sa podrazumevanim značenjima upita, odnosno sa namerama pretrage. Značaj Hummingbirda kao temelja za glasovnu pretragu krije se u načinu na koji algoritam uparuje kontekst i potrebu korisnika sa rezultatima pretrage.

Pored ovog Googleovog algoritma, trebalo bi pomenuti i termin RankBrain ili algoritam koji služi učenju jezika u domenu veštačke inteligencije. Preko ovog algoritma Google procesuira rezultate pretrage i prikazuje najrelevantnije informacije za onoga ko vrši pretragu. Ovaj algoritam je bitan i zbog „Googleovog grafikona znanja” (Google Knowledge Graph), koji se prikazuje u rezultatima pretrage. Naravno, osnovni uslov da se nečiji sajt nađe u rezultatima „grafikona znanja” jeste da taj sajt, tačnije stranica, ispunjava sve neophodne optimizacijske faktore da se pozicionira među prvim rezultatima pretrage, kao i da sadrži najrelevantnije informacije zahtevane pretragom. 

Sve ovo se može povezati sa tendencijom koju ima Google: da zna nameru zbog koje korisnik traga za određenim rezultatima. Stoga, prema Googleu postoje određene kategorije preko kojih se iščitava priroda upita. Te četiri glavne kategorije za ocenjivanje namere korisnika na Googleu su:

 • informativni ili „I want to know”,
 • akcioni ili „I want to do”,
 • navigacioni ili „I want to go” i, konačno,
 • transakcioni ili „I want to buy”. 

Odgovori koji se dobijaju u istaknutim rezultatima (tzv. featured snippets) na Googleu predstavljaju direktne odgovore, koji su vidljivi i na osnovu kojih se korisniku na najbrži i najlakši način otklanja nedoumica u vezi sa upitom. 

Kako optimizovati sajt za glasovnu pretragu?

„Prirodan govor” za pretraživače

Način na koji se pretražuje glasom u izvesnoj meri razlikuje se od načina pretraživanja putem kucanog teksta. Prilikom kucanja upotrebljavaju se ključne reči. Tako će na primer prilikom pretraga, recept za bakin kolač sa višnjama biti tražen kao „kolač sa višnjama”. Da li treba da pomenemo da je u ovom slučaju ključna reč „kolač sa višnjama”? Upravo ovako, vrlo jasno, konkretno i precizno. Za razliku od pisane pretrage, glasovna pretraga je više u duhu govora i ukazuje na znatno duže upitne obrasce. S tim u vezi, pretraživanje mogućih recepata za konkretni kolač može biti izvedeno preko fraza kao što su: „Kako da napravim žuti bakin kolač sa višnjama” ili „Najbolji recepti za kolač sa višnjama” itd. Dakle, iz priloženog se može zaključiti da je govorni model pretrage deskriptivniji u odnosu na kucani model pretraživanja. Zato ključne reči ili fraze u govornoj pretrazi mogu imati pet, pa i više reči. 

Jedan od oblika ključnih reči ili fraza koji se primenjuju u glasovnoj pretrazi jesu upitni oblici. Popularne upitne reči u pretrazi kao što su „How to” (kako da), „When” (kada), „Who” (ko), „Where” (gde), „Which” (koji) itd. obično su izostavljene u pisanoj pretrazi. Stoga, rezultati pretrage koji daju konkretne odgovore na ovakva pitanja imaju veću šansu da se nađu među prvim rezultatima pretrage. Ipak, nemojte očekivati da ćete ostvariti dragocen saobraćaj ukoliko samo u jednoj rečenici odgovorite na traženo pitanje. Ovakve odgovore pre će pružiti Google kroz svoj Knowledge Graph, plasirajući sadržaje drugih sajtova koji su upriličili kvalitetnije odgovore, a vas će time odvojiti od željene publike na sajtu. 

Pored ovih, treba pomenuti da i druge reči mogu biti okidači za glasovnu pretragu, budući da ima veliki broj upita koji počinju sa rečima kao što su:

 • „make” (napraviti),
 • „can” (moći),
 • „new” (novi),
 • „easy” (lak/jednostavan),
 • „types” (tipovi),
 • „home” (kuća / naslovna (glavna) stranica) itd.

Postavljanje dužih ključnih reči u okvire sadržaja doprinosi tome da se stranica pojavi u rezultatima glasovne pretrage. Konkretno, dobro bi bilo da poslovanje pruži odgovor na postavljeno pitanje u određenom delu sadržaja na stranici, ali tako da se u okviru sadržaja na bitnom mestu za optimizaciju postavi ključna fraza u vidu pitanja. Ipak, nije neophodno fokusirati se samo na to da se sadržaj na stranici optimizuje samo za duže ključne fraze. Umesto toga, trebalo bi odgovoriti na optimizacijska pravila i verbalne i semantičke pretrage. Tekstovi koje Google sve više ceni su duži i imaju delove koji su u duhu govora ili odgovora na određena pitanja. Takvi tekstovi treba da budu optimizovani za duže fraze, ali i za semantičke ključne reči. Dakle, preporuka bi bila da pišete što bliže govoru, jer će upravo ovakve stranice imati veću šansu da se prve prikažu pred očima onog koji traži. Naravno, nije dobro ni previše se opustiti sa upotrebom žargonskih poštapalica, jer ih Google još uvek ne razume.

Trebalo bi znati i da se dobar deo glasovne pretrage prikazuje na osnovu istaknutih isečaka (featured snippets) u SERP-u. Većina glasovnih pretraga predstavlja odgovore koji se dobijaju u okviru isečka Rich Answer Boxes, koji se pojavljuje u tzv. „position zero”, tj. poziciji iznad prvog organskog rezultata pretrage ili poziciji namenjenoj za Googleovu „volju”.

Lokalni rezultati – Local SEO

Glasovna pretraga može učiniti uslugu vašem poslovanju ukoliko se potrudite da Googleu pružite dovoljno informacija o adresi i mestu svog poslovnog prostora. Unosom svih neophodnih podataka u okviru alata Google My Business (to su pravo ime, adresa, broj telefona poslovanja, ime vlasnika i drugo) vaša kompanija se može naći među prvim rezultatima glasovne pretrage kada korisnik pretražuje usluge ili proizvode kojim se bavi vaše poslovanje. Iako to korisnik nije zahtevao, Google će mu pružiti i opciju „near me” / „pored mene”. Time se stvara svest korisnika o kompanijama u njegovoj blizini koje se bave ili zastupaju ono što korisnik pretražuje. Zahvaljujući lokalnom SEO, Google će biti čak i dovoljno ljubazan da vam na noge dovede kupca, tako što će mu ponuditi sledeće opcije: da korisnik pozove poslovanje, da koristi njihovu mapu kako bi stigao do vaše prodavnice, da zakaže termin ili da potraži dodatne informacije o traženom poslovanju.

Voice Search optimizaciju trebalo bi da shvatite kao logičan sled razvoja SEO industrije. Neka pravila nikako ne bi trebalo zaboraviti. S ciljem da se stranice vašeg sajta više puta nađu u rezultatima pretrage, dobro je: 

 1. da se ime brenda nađe u Googleovom grafikonu znanja,
 2. da radite na povećanju autoriteta domena,
 3. da rangirate video-sadržaje u rezultatima pretrage,
 4. da povedete računa o brzini učitavanja sajta,
 5. da se trudite da vaš sajt bude prijatelj sa mobilnim uređajima.

Iako glasovna pretraga nije u dovoljnoj meri aktuelizovana na svim geografskim i jezičkim prostorima, trebalo bi da imate svest da će se ovaj proces sigurno dogoditi svuda. Stoga, nastavite i dalje da se trudite da odgovorite na zahteve Googlea, a ukoliko ne znate – pravo je vreme da naučite, budući da će Google ozbiljno nagraditi sve one koji znaju kako da se nađu na prvoj stranici pretraga.  

 • 29.07.2020 10:14

Komentar