Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Marketing Budgets & KPI

S obzirom na veliki broj platformi i kanala komunikacije koje brendovi danas koriste, veoma je bitno da, pored toga što kreirate zanimljiv i relevantan sadržaj i dobre oglase (za šta je obično zadužen PPC marketing), imate uvek na umu marketing budžet, kao i praćenje rezultata. Adekvatno razumevanje informacija i podataka koje možete dobiti putem metrika i pokazatelja učinka – KPI (Key Performance Indicators) može biti dragoceno. Postoji veliki broj metrika i KPI-jeva koji se primenjuju u različitim industrijama rada a koje možemo grupisati na mnogo načina, ali u ovom kursu fokusiraćemo se na:

  • Digital Marketing Metrics & KPIs;
  • Social Media Metrics & KPIs;
  • SaaS Metrics & KPIs.

Metrike i KPI-jevi se često posmatraju kao jedan pojam, odnosno koriste se i jedan i drugi izraz za merenje i predstavljanje određenih rezultata u poslovanju, što je donekle tačno, ali postoje razlike između njih.

Metrike možemo jednostavno definisati kao merljive podatke koji pokazuju napredak neke poslovne aktivnosti, odnosno njen performans. Recimo da želite da na mesečnom nivou imate 10.000 posetilaca na sajtu. Ovaj podatak možete jednostavno dobiti iz, na primer, Googleove analitike – tu ćete videti broj posetilaca na mesečnom nivou. Na ovaj način dobijate jednu od metrika.

S druge strane, KPI je ključni indikator koji je povezan sa strateškim ciljevima kompanije i predstavlja pokazatelje koji prate učinke najbitnijih aspekata poslovanja i mogu se sastojati iz više metrika. Na primer, ukoliko pratite metriku kao što je broj poseta na sajtu i drugu kao što je broj obavljenih kupovina na sajtu, dobićete dva brojčana podatka, ali KPI u ovom slučaju može biti tzv. stepen konverzije i predstaviće vam detaljnije koji je procenat izvršenih kupovina u odnosu na broj poseta, što može biti dosta vredniji podatak kada pratimo broj ostvarenih kupovina na sajtu.

KPI predstavlja merljive vrednosti koje mogu pokazati koliko su efikasne aktivnosti koje sprovodite radi ostvarivanja poslovnih ciljeva, odnosno to su glavni pokazatelji ili indikatori učinka. S druge strane, metrike se razlikuju jer one prate status određenog poslovnog procesa. Na primer, KPI bi se odnosio na povećanje novih prikupljenih kontakata preko ankete od 25% u odnosu na prethodnu godinu, a primer metrike bi bio kada bismo govorili o povećanju organskog saobraćaja ka sajtu. Važno je da pratite i ovu metriku, ali nemamo konkretne merljive podatke (KPI koji možemo povezati sa krajnjim ishodom). KPI-jevi treba da budu kvantitativni, odnosno da se rezultati mogu predstaviti u formi brojeva, da budu praktični, odnosno da se integrišu sa dosadašnjim procesima kompanije, da su usmereni i izvodljivi.

Opis i ciljevi kursa Marketing Budgets & KPI

Na samom početku kursa Marketing Budgets & KPI kroz praktične primere biće objašnjeno kako se kreira marketing budžet, kao i zašto je važan KPI. Takođe, objasniće se i metrika, koje vrste postoje, u kojim oblastima poslovanja se primenjuju, kako se određuju u skladu sa postavljenim ciljevima i odabranim platformama, kako funkcionišu, šta znače podaci i rezultati koje dobijamo i na koji način mogu doprineti u različitim segmentima poslovanja. Zatim, biće prikazane neke od metrika i KPI-jeva koji se najčešće koriste u digitalnom marketingu, ali i na koji način možemo iskoristiti dobijene rezultate i kako na osnovu tih rezultata dalje kreirati strategiju.

Poslednja nastavna jedinica je posvećena KPI-jevima i metrikama koje se konkretno koriste na društvenim mrežama i u okviru SaaS poslovanja, s obzirom na to da su društvene mreže danas nezaobilazan kanal komunikacije i oglašavanja kako bismo privukli i angažovali korisnike, došli do novih kupaca i stvarali vezu sa već postojećim. Generalno, da biste znali da li vaše kampanje funkcionišu, da li daju neki rezultat i da li implementirana strategija ima smisla, neophodno je da se razume marketing budžet, KPI-jevi i metrike kako biste mogli da optimizujete kampanje koje će odgovarati postavljenim poslovnim ciljevima.

Cilj kursa jeste da se polaznicima približe različite metrike i KPI-jevi koji se koriste u različitim oblastima poslovanja kao deo obavezne strategije – radi lakšeg praćenja rezultata. Takođe, biće objašnjeno zašto su ove metrike i KPI-jevi bitni, kako mogu uticati na ishod samog poslovanja ukoliko ih ne razumete, ne koristite i ne primenjujete adekvatno. Polaznici će steći sposobnost da u zavisnosti od vrste poslovanja, zadatih poslovnih ciljeva i sprovedenih aktivnosti odrede različite metrike i KPI-jeve i prate dobijene podatke, na osnovu kojih se dalje može unapređivati poslovanje, a mogu se i eventualno korigovati postojeće kampanje. Pored toga, moći će uspešno da implementiraju i prate različite metrike i KPI-jeve koji se koriste u okviru SaaS poslovanja.

Kurs Marketing Budgets & KPI odgovoriće vam na pitanja:

Šta predstavlja skraćenica KPI?

KPI je skraćeno od Key Performance Indicators – glavni pokazatelji ili indikatori učinka. Ovo su merljive vrednosti koje omogućavaju adekvatno planiranje i praćenje poslovnih ciljeva kompanije. Svaka kompanija koristiće različite tipove KPI-jeva za merenje uspeha, u zavisnosti od definsanih ciljeva i sl. Ključni pokazatelji performansi mogu biti u formi mnogobrojnih metrika koje se koriste za procenu u različitim procesima, kao što je praćenje performansi u okviru nekih sektora u kompaniji, zatim praćenje projekata, pojedinaca, kampanja ili specifičnih ciljeva radi ostvarenja boljih rezultata. Upotrebom KPI-jeva kompanije mogu kreirati poslovne ciljeve i pratiti procenat uspešnosti, na osnovu čega se može zaključiti gde je potrebno unapređenje nekog dela procesa. KPI-jevi treba da budu:

  • kvantitativni;
  • praktični;
  • usmereni;
  • izvodljivi.

Gde se koriste KPI-jevi?

U doba online komunikacije, e-trgovine, online transakcija i sl. digitalni marketing i adekvatno oglašavanje na internetu postali su sastavni deo skoro svake kompanije. Tehnike, metrike i sl. koje koristimo u okviru digitalnog marketinga od ključne su važnosti kompanijama koje žele da dobro posluju i konstantno prate svoj napredak. Na osnovu detaljnog praćenja rezultata imaju mogućnost da procene da li su izabrane strategije odgovarajuće za postizanje postavljenih ciljeva.

Digitalni marketing uspešno integriše strategije na vebu kroz različite specifične procese i metodologiju, koristeći različite alate, metrike, platforme i društvene medije i sl. U praksi, veb-analitika i KPI-jevi igraju važnu ulogu prilikom definisanja marketinške strategije. Adekvatno razumevanje i određivanje KPI-jeva povećava efikasnost strategija. Iako postoji veliki broj metrika i KPI-jeva koje možete koristiti, svaki KPI je jedinstven na svoj način jer je kreiran za jednu namenu, odnosno prati određenu vrstu rezultata.

Šta su SaaS kompanije?

SaaS (Software as a Service) industrija ima ogroman rast u poslednjih nekoliko godina, koji i dalje traje. SaaS je skraćenica koja se odnosi na nov način pristupa distribucije softvera kao usluge u odnosu na tradicionalni pristup, koji je podrazumevao kupovinu softvera koji se potom nareže na CD ili direktno preuzme na uređaj sa kojeg je poslat zahtev. SaaS se odnosi na model distribucije na osnovu pretplate gde se softver nalazi na oblaku i pristupa mu se putem interneta. Primer: Netflix, Google aplikacije, Office 365 i sl. SaaS se suočava je jedinstvenim skupom izazova jer se radi o poslovanju koje je u svakodnevnom porastu i koje stiče nove korisnike. Kao model poslovanja koji se zasniva na pretplati, SaaS poslovanja treba da obrate veliku pažnju na metrike koje koriste, jer one direktno pokazuju efikasnost i sposobnost kompanije da generiše prihode, privlači nove i zadržava već postojeće kupce.

Plan i program predavanja

  1. KPI (Key Performance Indicators) – šta predstavljaju KPI-jevi, kako i gde ih možemo koristiti 
  2. Digital Marketing Metrics & Key Performance Indicators – vrste metrika i KPI-jeva koje se najčešće koriste u digitalnom marketingu
  3. Social Media and SaaS Metrics & Key Performance Indicators – najčešće korišćene metrike i KPI-jevi u okviru društvenih mreža i SaaS poslovanja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se