Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Siguran posao za najbolje

Nova ekonomija ili ekonomija znanja afirmiše nove poslovne resurse kao što su vreme, brzina, kvalitet, dizajn, informacija, kao i princip znati i umeti. Novi resursi postupno postaju dominantni u svim industrijskim i uslužnim granama. To je naročito uočljivo u domenu poslovanja internet stručnjaka, gde ubrzan razvoj i tehnološke inovacije doprinose sve bržem smenjivanju i implementaciji novih trendova u poslovanju.

slika

Čovek se potvrdio kao najvažniji faktor generisanja novih dodatnih vrednosti. Svesni toga, naše polaznike potpuno osposobljavamo da u svoj sistem rada ugrade ove vrednosti i da budu fleksibilni za sve promene. Polaznici InternetAcademy po završetku školovanja poseduju savremena znanja koja su konkurentna na tržištu rada i kao takva doprinose razvoju preduzeća i firmi u kojima rade i stvaraju.

Zaposlenje odmah po završetku školovanja

Zahvaljujući činjenici da je InternetAcademy izrastao iz potreba privrede i da neprestano osluškuje njene novonastale zahteve – najboljim polaznicima je omogućeno zaposlenje odmah po završetku školovanja. Znanje koje stiču na InternetAcademy omogućava našim polaznicima da rade u nekim od najvećih domaćih i stranih firmi. Na osnovu saradnje i partnerstava sa mnogobrojnim domaćim i stranim kompanijama i institucijama, naši polaznici već tokom školovanja mogu da steknu praksu koja će ih učiniti još konkurentnijima na tržištu rada.

Pored toga, školovanjem na InternetAcademy polaznici dobijaju šansu da rade na razvoju i implementaciji projekata za privredne subjekte. Mnogi naši polaznici su, zahvaljujući učešću u realnim projektima tokom školovanja na InternetAcademy i dragocenom iskustvu koje su tom prilikom stekli, vrlo brzo uspeli da nađu odlično plaćen posao ili pokrenu sopstvene projekte i preduzeća.

Posebna pogodnost: Plaćate pošto se zaposlite

Upravo iz svih navedenih razloga InternetAcademy se i opredelila za način plaćanja dela školarine nakon što se polaznik zaposli, ukoliko je nezaposlen. Čvrsto verujemo da će svi svršeni polaznici InternetAcademy, nakon savladanog gradiva predviđenih programom školovanja, vrlo efikasno naći zaposlenje na dobro plaćenom mestima u sferi internet poslovanja. Apsolutno smo sigurni da će vam znanja, veštine i iskustvo koje će vam pružiti školovanje na InternetAcademy biti najbolja preporuka za željenu poziciju i uspešnu karijeru.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se