Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Učenje preko interneta

Učenje putem interneta može se definisati kao oblik edukacije u kom se nastavni sadržaji prezentuju polaznicima putem interneta. Pri tome je osnovni zahtev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa posedovanje računara s priključkom na internet.

Kada je reč o programskoj podršci koja se koristi prilikom edukacije putem interneta, najčešće se koriste tzv. Courseware alati koji omogućavaju skladištenje obrazovnih sadržaja na web serveru i njihovo povezivanje, komunikaciju među učesnicima obrazovnog procesa, upravljanje učenjem i proveru znanja putem različitih testova za samoproveru.

Jednostavan sistem učenja

Obuka zasnovana na webu, WBT–Web based training se vrši objavljivanjem sadržaja za učenje na Web sajtu (internet prezentaciji) obrazovne ustanove. Prednosti ovakvog metoda distribucije materijala za učenje su: brza distribucija, učenici preko interneta pristupaju ponuđenom materijalu, moguće je uključiti hipermedijske materijale, servis mogu koristiti pojedinci ili grupe istovremeno, mogućnost povezivanja - „linkovanja”, multimedijalnost sadržaja, jednostavnost obnavljanja sadržaja, mogućnost administriranja pristupa, interaktivnost sadržaja i slično.

E-mail je najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Prednosti korišćenja mejla su: jednostavnost pri korišćenju, komunikacija je privatna i omogućava dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor.

Mejling liste predstavljaju servis sa sličnim oblikom interakcije. Njihove prednosti i nedostaci su slične kao i kod mejlova. Naime, na ovaj način se obezbeđuje jednostavnost u korišćenju, prilagođenost radu s grupom, omogućava deljenje studenata i organizacija u više manjih grupa čiji učesnici imaju određene srodne karakteristike.

Online forumi, kao i liste, omogućavaju javne rasprave, gde se šalju pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja i moguće je otvoriti vlastitu diskusijsku grupu po određenoj temi. Ovaj način komunikacije omogućava da velike datoteke ne zauzimaju prostor na našim diskovima, dozvoljavaju obučavanje prepiskom, upotrebom fajlova za prenos materijala kursa, i formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom.

Internet relay chat (IRC) je sinhrona komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko interneta ili intraneta u stvarnom vremenu i omogućava povezivanje učenika s približno jednakim znanjem, ravnopravnost učenika, objektivnost ocene i mogućnost nadoknađivanja propuštenog sadržaja.

Videokonferencije

Deljene aplikacije (whiteboards) jepredstavljaju način sinhrone interakcije u kome polaznici učestvuju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji. Postoje dva načina korišćenja podeljene aplikacije: kao sredstvo učenja kako se koristiti aplikacija i za učenje koncepata i veština. Prednosti ovakvog načina interakcije su simuliranje stvarnosti i podsticanje zajedničkog učenja.

Odluka da InternetAcademy koristi tzv. hibridni prenos koji obuhvata delimično korišćenje weba, pomenutih internet servisa, kao i materijala na hard diskovima za prenos fajlova, dovodi do kvalitetnog sistema koji pruža najbolje od CBT i WBT, dok se istovremeno minimalizuju mane svakog od pristupa.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se