Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Korišćenje DL sistema

distance learning sistem

Prijava i pristup sistemu

Nakon upisa, polaznici se prijavljuju na Distance Learning System (DLS) i dodeljuju im se prvi kursevi. Prijavljivanje na DL sistem se ostvaruje preko adrese www.link-elearning.com. Sa dobijenim korisničkim imenom (username) i lozinkom (password) pristupate sistemu. Nakon prvog prijavljivanja na sistem možete promeniti svoju lozinku putem linka Promena lozinke.

Sadržaj DL paketa

 • Materijali za učenje na CD-u
 • Username i Password za pristup DLS-u
 • Uputstvo za korišćenje DLS-a
 • Uputstvo za izradu seminarskih radova
 • Pravila školovanja za DL polaznike

Multimedijalni materijali

Neki od kurseva podrazumevaju određenu količinu multimedijalnih materijala visokog kvaliteta koji se smeštaju na CD ili DVD medij i dostavljaju na Vašu poštansku adresu. Stoga Vas molimo da obavezno unesete kompletnu i tačnu adresu na kojoj ćete biti u mogućnosti da primite svoj CD.

Način korišćenja sistema

Nakon što se korisnik prijavi na sistem, sa leve strane prozora na raspolaganju su linkovi ka svim funkcionalnim celinama DLS-a. DLS moguće je koristiti sa bilo kog računara koji poseduje stabilnu Internet vezu i CD uređaj (samo za kurseve koji su praćeni multimedijalnim materijalima na CD-u). To znači da DLS možete koristiti kod kuće ili na poslu u vremenu i dinamici koja Vama odgovara.

Materijali za učenje

Do materijala za učenje dolazite preko linka Dodeljeni kursevi na glavnoj strani DLS-a. Na strani Dodeljeni kursevi nalazi se spisak Vama dodeljenih kurseva. Klikom na određeni kurs otvara se prozor sa osnovnim informacijama za taj kurs kao i lista modula i pripadajućih jedinica tom modulu. Klikom na nastavnu jedinicu otvara se prozor sa odgovarajućim elementima za učenje, u vezi sa tom nastavom jedinicom.

distance learning sistem

Nastavni moduli i nastavne jedinice

Svaki kurs se sastoji od određenog broja modula, a moduli od određenog broja nastavnih jedinica.
Otvaranje narednog modula omogućeno je polaganjem testa vezanog za prethodni modul, odnosno uslov za prelazak na sledeći modul je završen prethodni modul, što podrazumeva položeni test po modulu i predviđeni Assignment (zadatak, projekat, seminarski rad) dodeljen od strane predavača. Assignment može, a ne mora biti dodeljen u zavisnosti od predviđenog načina rada od strane predavača.

Nastavni elementi

Nastavni elementi predstavljaju osnovni element nastavnog sadržaja. Elementi mogu biti u različitom formatu (pdf, avi, mpeg, tls, ppt i dr), prema prirodi nastavne jedinice, a pokreću se preko odgovarajućih linkova na vrhu stranice. Za otvaranje određenog materijala u nastavnoj jedinici potrebna je uspostavljena internet konekcija, dok se otvoreni materijal može pregledati offline. Broj pristupa materijalima se beleži u bazi, kao i aktivnosti na forumu i postavljanje FAQ pitanja vezanih za nastavnu jedinicu.

Testovi

U okviru DLS-a postoje testovi napredovanja, testovi po modulima, odnosno testovi po kompletnim kursevima. Testovi napredovanja vezani su za proveru znanja nakon svake pređene nastavne jedinice, dok se testovi po modulu odnose na proveru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula i učestvuju u osvojenom broju kredita za taj modul, a samim tim i u završnoj oceni na kraju kursa.

Redovnim proverama znanja i testiranjem obezbeđeni su:

 • kontinuitet u radu svakog polaznika
 • sticanje predznanja za prelazak na sledeće nastavne module
 • sticanje torijskih i praktičnih znanja.

Ocenjivanje i kreditiranje

Svaka aktivnost polaznika u DL sistemu se prati i vrednuje određenim brojem osvojenih kredita. Nakon svakog pređenog modula, predavač dodeljuje određeni broj kredita prema odrađenom Assignment-u, testovima po modulu i aktivnostima polaznika kursa.

Aktivnosti tokom kursa

Pored navedenih provera znanja, svakom polazniku je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja predavaču,
 • chat sa predavačima i ostalim kolegama,
 • diskusije sa ostalim polaznicima i kolegama na forumu,
 • predlaganje interesantnih web adresa i tutorijala,
 • predlaganje novih pojmova za rečnik pojmova i slično.

Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar DLS-a čime se olakšava rad i korišćenje i izbegava upotreba dodatnih softverskih rešenja. Takođe, sve navedene aktivnosti se dodatno kreditiraju i posebno vrednuju u konačnoj oceni polaznika na tom kursu.

Dinamika učenja

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno. Polaznik u varijanti Distance Learning-a sam bira dinamiku i vreme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve kurseve istovremeno. Kursevi se sastoje iz određenog broja nastavnih modula čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog polaznika. Završetak rada iz određenog kursa nije vezan za ostale kurseve.

Pitanja i odgovori

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obrađivanom tematskom jedinicom, možete kontaktirati sa predavačem putem linka na vrhu strane, u prozoru Nastavna jedinica. Za svaku tematsku oblast dostupna je i baza sa najčešće postavljanim pitanjima, koja će tokom samog kursa biti dopunjavana, između ostalog i Vašim radom i postavljanjem pitanja. Najbolja pitanja se objavljuju javno zajedno sa odgovorom čime učestvujete u kreiranju jedinstvene baze znanja za tu tematsku celinu. Za sve kurseve predviđene su i konsultacije uživo jednom mesečno, u prethodno dogovorenim terminima, kada će polaznici imati mogućnosti direktnih konsultacija sa predavačem.

Arhiviranje kurseva

Kursevi koji su uspešno kompletirani i završeni, smeštaju se u arhivu DL sistema, koja se vodi za svakog polaznika. Završeni kursevi se zaključavaju, korisnik ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i dr.

Primedbe, predlozi i tehnička podrška

Svaki komentar ili uočenu grešku uvek ste slobodni da nam prenesete, čime učestvujete i u usavršavanju DLS-a. Ukoliko imate bilo kakav problem u vezi sa korišćenjem DLS-a, možete se obratiti našoj službi tehničke podrške na broj telefona +381 11 4011-230 ili putem mejla podrska@link-elearning.com.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde