Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kako efikasno upravljati radom biblioteke?

Zaboravite tradicionalan način iznajmljivanja knjiga, pretragu po nepreglednim policama i traženje kartica sa registarskim brojem izdanja. Polaznicima InternetAcademy su korišćenje biblioteke, pretraga i pronalaženje stručne, ali i popularne literature iz njihovih oblasti školovanja i interesovanja sada znatno pojednostavljeni i olakšani zahvaljujući primeni jedinstvenog biblioteka softvera.

slika

Kako funkcioniše biblioteka softver?

Biblioteka softver sadrži sve neophodne elemente za efikasno upravljanje radom biblioteke, kao što su:

 • unos nove literature,
 • unos pripadajućih serijskih brojeva za više primeraka jedne knjige,
 • praćenje evidencije za različite vrste literature (knjige, skripte, časopisi, materijali na CD-u),
 • iznajmljivanje literature korisnicima:
  • - zaposlenima,
  • - polaznicima,
 • vraćanje literature u biblioteku,
 • vođenje evidencije o ukupnom broju primeraka određene knjige,
 • vođenje evidencije o trenutno raspoloživom broju primeraka određene knjige,
 • brisanje knjige iz biblioteke uz očuvanje istorije,
 • produženje roka već izdate literature,
 • pregled izdate literature,
 • statistika korišćenja.

Za svaku knjigu postoji podatak o:

 • ukupnom broju primeraka te knjige u biblioteci,
 • trenutno raspoloživom broju primeraka koji ne obuhvata knjige koje su izdate.

Na nivou cele biblioteke postoji podatak o:

 • ukupnom broju naslova u biblioteci,
 • ukupnom broju knjiga u biblioteci.

Brza pretraga

slika

Brza pretraga omogućava lakše pronalaženje određene knjige ili autora u slučaju velikog broja unosa.

Dovoljno je da se za selektovanu tematsku celinu (naziv, autor, izdavač i dr.) unese jedno ili nekoliko početnih slova na osnovu kojih će se dobiti rezultat samo po tom kriterijumu. Na primer, brza pretraga po nazivu knjige sa zadatim uslovom “C” kao rezultat će dati sve knjige čiji naziv počinje slovom C.

Unos nove literature

Unos nove literature u biblioteku podrazumeva unos:

 • naziva literature,
 • imena autora,
 • izdavača,
 • vrste literature,
 • datuma izdanja literature,
 • broj strana,
 • cene,
 • opisa literature,
 • eventualne napomene.

Iznajmljivanje literature

Literaturu iz InternetAcademy biblioteke mogu da iznajme kako polaznici, tako i zaposleni u kompaniji. Svaki korisnik prilikom pretrage i iznajmljivanja knjige ima uvid u već izdate knjige sa datumom pozajmice i serijskim brojem knjige. Pri iznajmljivanju se, takođe, unose i rok vraćanja i datum pozajmice knjige.

Štampanje izveštaja

Svaki izveštaj unutar aplikacije biblioteke moguće je odštampati. U aplikaciji su implementirana sva podešavanja vezana za Page Setup, format strane na ispisu i slično. Time je ostvarena potpuna kompatibilnost sa svim vrstama štampača.

Eksport u Microsoft Excel

Biblioteka softver obogaćen je i posebnom funkcionalnošću koja omogućava eksportovanje podataka dobijenih brzom pretragom ili na bilo koji drugi način, u program Microsoft Excel. Ova pogodnost kasnije dozvoljava dalju obradu i analizu eksportovanih podataka.

Biblioteka na interentu

slika

Svesni smo da je krilatica: "Ako nisi na internetu, kao da te nema" sve aktuelnija. Zbog knjige iz InternetAcademy biblioteke možete pretraživati i iznajmljivati i putem interneta.

Nove tehnologije koje su korišćene u izradi naše softver biblioteke omogućavaju efikasno i lako povezivanje biblioteke sa internetom i prikaz svih relevatnih podataka iz biblioteke na web sajtu.

Time se svim članovima i korisnicima biblioteke omogućava jasan uvid od kuće, preko interneta, u broj knjiga koje trenutno koriste, a mogu se informisati i o datumu pozajmice i vraćanja za svaku od njih. To podrazumeva da od kuće možete proveriti da li u biblioteci ima literature koja vam je potrebna i da rezervišete svoj primerak.

Čuvanje istorije knjiga

Jedna od važnih karakteristika svake biblioteke je i čuvanje istorije svih knjiga koje su se koristile u biblioteci (što podrazumeva čuvanje podataka o upotrebi i onih knjiga koje se više ne nalaze u biblioteci).

Pregled izdate literature

Biblioteka softver omogućava vam da vidite da li je distupna literatura koji vam je potrebna. Pregled izdate literature u svakom trenutku daje prikaz svih knjiga koje su izdate kao i podatak kod kojih korisnika su određene knjige. Na raspolaganju su i podaci o datumu pozajmice kao i predviđeni rok vraćanja knjige.

Statistika korišćenja

Statistika korišćenja je značajan element biblioteke koji daje podatke o frekevenciji korišćenja određene literature, kao i o broju pozajmica članova. Dobijeni statistički podaci se koriste u daljem širenju i razvoju biblioteke, ali i planiranju nabavke novih primeraka najčešće korišćenih knjiga

Primena najsavremenijih softvera

Softver je izrađen primenom najsavremenjih softverskih rešenja, Visual Studio.NET tehnologija, korišćenjem jezika C# (C sharp) i povezivanjem na bazu podataka MySQL.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se