SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Zaštita autorskim pravom

Celokupan materijal na sajtu www.internet-academy.com je zaštićen autorskim pravom.

Ekskluzivni nosilac autorskog prava na sajtu www.internet-academy.com je InternetAcademy (od godine objavljivanja i u svim narednim godinama određenih zakonom) ukoliko sam nosilac prava lično ne dozvoli drugačije i ukoliko to nije drugačije naznačeno na stranama sajta www.internet-academy.com.

Podržavamo linkovanje ka našim člancima i dokumentima.

Možemo Vam dati i odobrenje da postavite ceo ili deo članka ili dokumenta na svoj Web sajt. U vezi sa tim, molimo Vas da nas kontaktirate na office@internet-academy.com.

 

Uslovi korišćenja

Pristup sajtu www.internet-academy.com i njegovim servisima je omogućen svim korisnicima Interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Korišćenjem sajta www.it-akademija.com korisnik automatski prihvata i uslove za njegovo korišćenje.

Korisnici Interneta mogu slobodno da koriste sajt www.internet-academy.com i njegove servise u okviru dobijenih privilegija podrazumevajući odsustvo zloupotrebe i bilo koje vrste hakerskih (Hacking) aktivnosti kao što su: pristup nedozvoljenim delovima sajta, korišćenje Online formi za upit na bilo koji drugi način i sa bilo kojim drugim namerama, osim naznačenih, nasilno menjanje sadržaja, nasilan pristup nepovezanim (nelinkovanim) delovima sajta i slično...

Osim ako nije drugačije naznačeno, korisnik je slobodan da pristupi određenom delu sajta. Mesta sa ograničenim pristupom su, na primer, strane za klijente. Korisnicima koji nisu klijenti i nemaju odgovarajuće šifre za pristup, zabranjen je pristup tom delu sajta.

Prilikom osmišljavanja materijala i servisa na sajtu www.internet-academy.com dali smo maksimum da informacije i servisi budu korisni, delotvorni i upotrebljivi za korisnika.

Tačnost svih navoda koji se pominju na sajtu www.internet-academy.com je proverena uz našu maksimalnu pažnju. U slučaju da korisnik primeti navod za koji ima razloga da misli da nije tačan, pozvan je da nam to prijavi putem direktnog kontakta: elektronskom poštom, telefonom, faksom ili ličnim dolaskom u kancelarije.

Upotreba materijala i servisa sa sajta www.internet-academy.com svodi se na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik se slaže da će razumno ili uz direktne savete profesionalaca primenjivati informacije sa sajta www.internet-academy.com, i da će bilo koji ostvareni rezultat kao posledicu aktivnosti korišćenja sajta www.internet-academy.com i njegovih servisa biti na ličnu odgovornost i zaslugu korisnika.

 

Robne marke

Svi proizvodi i robne marke proizvoda koji se pominju na sajtu www.internet-academy.com su zaštićeni od strane svojih odgovarajućih kompanija.

Vratite se nazad

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se