Pridruži se generaciji 2023/24!

InternetAcademy sertifikacija

Nakon završetka nastave na odabranom programu, InternetAcademy polaznici mogu da steknu priznate sertifikate koji će predstavljati najbolji dokaz da su tokom školovanja usvojili veštine i znanja koja odmah mogu da primene u praksi.

InternetAcademy sertifikacija se sastoji od sledećih sertifikata:

1. Sertifikat o ODSLUŠANOM programu InternetAcademy

a) tradicionalni polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu* i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.  

b) online polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

2. Sertifikat o ZAVRŠENOM programu InternetAcademy

a) tradicionalni polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu*, položili dva semestralna testa ili odbranili završni rad, ispunili nastavne obaveze u okviru dodeljenih obaveznih online kurseva i ako su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju, 

b) online polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine, u okviru svih obaveznih kurseva, položili sve testove po modulu, ako su im svi taskovi i assignmenti prihvaćeni od strane voditelja kursa i ako su pri tome u okviru navedenih kurseva osvojili minimum 50% kredita, ukoliko su uradili završni rad i ukoliko su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

*Obavezu prisustva na 75% predavanja, koja se odnosi isključivo na obavezne kurseve, polaznik može ostvariti  fizičkim prisustvom na nastavi, putem live streama ili putem video arhive live streama. 

Međunarodni sertifikati

Pored InternetAcademy sertifikacije, možete steći i međunarodne sertifikate. Uslovi za besplatno polaganje za jedan modul/ispit za međunarodne sertifikate su sledeći:

  • InternetAcademy sertifikat o odslušanom ili završenom školovanju;
  • pismena prijava za polaganje.

Polaganje za međunarodne sertifikate zavisi od kalendara i termina polaganja ovlašćenih centara.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.