Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

InternetAcademy sertifikacija

Nakon završetka nastave na odabranom programu, InternetAcademy polaznici mogu da steknu priznate sertifikate koji će predstavljati najbolji dokaz da su tokom školovanja usvojili veštine i znanja koja odmah mogu da primene u praksi.

InternetAcademy sertifikacija se sastoji od sledećih sertifikata:

1. Sertifikat o ODSLUŠANOM programu InternetAcademy

a) tradicionalni polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu* i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.  

b) online polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

2. Sertifikat o ZAVRŠENOM programu InternetAcademy

a) tradicionalni polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu*, položili dva semestralna testa ili odbranili završni rad, ispunili nastavne obaveze u okviru dodeljenih obaveznih online kurseva i ako su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju, 

b) online polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine, u okviru svih obaveznih kurseva, položili sve testove po modulu, ako su im svi taskovi i assignmenti prihvaćeni od strane voditelja kursa i ako su pri tome u okviru navedenih kurseva osvojili minimum 50% kredita, ukoliko su uradili završni rad i ukoliko su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

*Obavezu prisustva na 75% predavanja, koja se odnosi isključivo na obavezne kurseve, polaznik može ostvariti  fizičkim prisustvom na nastavi, putem live streama ili putem video arhive live streama. 

Međunarodni sertifikati

Pored InternetAcademy sertifikacije, možete steći i međunarodne sertifikate. Uslovi za besplatno polaganje za jedan modul/ispit za međunarodne sertifikate su sledeći:

  • InternetAcademy sertifikat o odslušanom ili završenom školovanju;
  • pismena prijava za polaganje.

Polaganje za međunarodne sertifikate zavisi od kalendara i termina polaganja ovlašćenih centara.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se