Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Elementi DL sistema

Zbog čega DL sistem tako dobro funkcioniše?

Osnovni elementi Distance Learning sistema koji čine njegovu suštinu i omogućavaju da on besprekorno funcioniše su:

 • sistem kreiranja kursa,
 • sistem za pripremu kursa - vođenja kroz kurs,
 • sistem testiranja,
 • sistem praćenja napredovanja polaznika,
 • sistem praćenja statusa polaznika.

Potpora osnovnim elementima sistema

Podsistemi osnovnih elemenata DL sistema koji čine njihovu potporu i pomažu da se svi delovi ovog složenog sistema uklope u jedinstvenu funkcionalnu celinu su:

 • podsistem za evidenciju korisnika,
 • podsistem za kreiranje i upravljanje kursevima,
 • podsistem za kreiranje materijala za učenje,
 • univerzalni podsistem prikaza materijala,
 • podsistem za testiranje,
 • podsistem bodovanja,
 • podsistem praćenja korišćenja,
 • podsistem organizacije kurseva,
 • podsistem komunikacije i obaveštavanja,
 • hijerarhija pristupa,
 • podsistem kvaliteta,
 • stablo i baza znanja (pojmovnik, FAQ, Search).