Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Cambridge International A&AS Level Business sertifikat

Cambridge International A&AS Level Business omogućava studentima da razumeju i cene prirodu i obim poslovanja, kao i ulogu koju ono ima u društvu. Nastavni plan obuhvata ekonomska, ekološka, etička, državnička, pravna, socijalna i tehnološka pitanja i podstiče kritičko razumevanje organizacija, tržišta i procesa dodavanja vrednosti. Polaznici ispituju menadžment organizacija, a posebno proces donošenja odluka u dinamičnom poslovnom okruženju.


Pošto savladaju Cambridge International A&AS Level Business nivo, polaznici će moći da:

1) razumeju i cene prirodu i obim poslovanja i ulogu koju ono ima u društvu;

2) razviju kritičko razumevanje organizacija, tržišta i procesa dodavanja vrednosti (ovo bi trebalo da uključi razmatranje unutrašnjeg rada i menadžmenta organizacija, a posebno proces donošenja odluka u dinamičnom okruženju)

3) uče o vrstama poslovnog ponašanja iz mnoštva perspektiva (kao kupci, menadžeri, poverioci, vlasnici, zaposleni);

4) budu svesni ekonomskih, ekoloških, etičkih, državničkih, pravnih, socijalnih i tehnoloških elemenata koji su u vezi sa poslovnim aktivnostima;

5) razviju veštine:

  • donošenja odluka i rešavanja problema u svetlu evaluacije,
  • kvantifikacije i upravljanja informacijama, onda kada je to moguće,
  • efektivne komunikacije.

 

Detaljnije o Cambridge International A&AS Level Business sertifikatu pogledajte na:

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se