Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Pojam učenja na daljinu

Američka asocijacija za učenje na daljinu (The United States Distance Learning Association) definiše pojam učenja na daljinu kao “dostizanje znanja i veština kroz dostavljene informacije i uputstva, primenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu”.

Jedna od definicija, koja jednostavno i dobro određuje pomenuti pojam glasi: “Obrazovanje na daljinu je sistem i proces povezivanja polaznika sa distribuiranim obrazovnim resursima“.

Danas se razlikuju dva pojma: učenje na daljinu i e-Learning.

slika

Učenje na daljinu zapravo je mnogo starije od učenja putem interneta, budući da je ovaj način učenja postojao je mnogo pre što su ljudi znali za računar.

Učenje na daljinu je izraslo iz dopisnih škola i u suštini se zasniva na materijalima i knjigama koji se šalju putem pošte ili e-maila, i polaganju ispita na sličan način.

Istorija učenja na daljinu počinje još 1728. godine, kada je profesor Caleb Phillips, „Teacher of new method od Short Hand“, u časopisu Boston Gazette objavio oglas da podučava studente na daljinu. Međutim, iako je on bio prvi, svakako nije bio jedini koji je na ovaj način edukovao svoje učenike.

Tako je, između ostalih, Isac Pitman, engleski učitelj stenografije, sredinom XIX veka svojim učenicima poštom slao kratke odlomke iz Biblije da ih prepisuju, a oni bi mu, pošto što urade zadatak, na isti način slali svoje radove na ocenjivanje.

E-Learning kao posledica tehnološkog razvoja

E-Learning je nastao kao logičan sled u razvoju učenja na daljinu. Posledica je ubrzanog napretka i inovacija u tehnologiji i prilagođavanju obrazovnog procesa tom razvoju. Predstavlja izvođenje treninga, učenja ili edukativnog programa elektronskim putem, najčešće putem interneta.

Zasniva se na korišćenju savremene računarske i kominukacione tehnologije. Podrazumeva postojanje predavanja i vežbi na internetu, CD ili DVD medijima, konsultacije sa predavačima putem interneta, protok elektronske pošte među učesnicima, postojanje foruma, testiranje na internetu, video konferencije i slično.

LINK group je tvorac prve srpske platforme za e-Learning – Distance Learning System.

Značaj e-Learninga danas postaje sve veći, a aktuelna istraživanja pokazuju da sve više ljudi pre bira online učenje u odnosu na tradicionalni način pohađanja nastave. Istraživanje koje je sproveo HotChalk u Americi na uzorku od 25.000 nastavnika, učenika, tutora i roditelja, pokazalo je da oko 40% ispitanika procenjuje da online obrazovanje bolje odgovara obrazovnim potrebama, nego tradicionalno obrazovanje.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se