Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital marketing

Digital marketing kurs upoznaće vas sa procesom promocije biznisa ili brenda, kao i sa proizvodima, alatima i servisima pomoću kojih se poboljšava i kontroliše efektnost online kampanja. Online marketing, kako se još naziva digital marketing, sastoji se od širokog spektra marketinških taktika i strategija kao što su: email marketing, kreiranje sadržaja, osmišljavanje kampanja i njihovo plasiranje putem online kanala za oglašavanje. 

Da bi kompanija uspešno sprovela digital marketing strategiju, potrebno je da ima svoj digital marketing plan. Efektan digital marketing plan sastoji se od osam elemenata iako marketing plan može da sadrži manji ili veći broj elemenata. On se može razlikovati od slučaja do slučaja, u zavisnosti od potreba konkretne kompanije i dugoročne i kratkoročne strategije prisustva na internetu. Sam digital marketing plan, njegova kompleksnost i broj elemenata koje sadrži zavise od veličine kompanije, ciljeva koji se žele postići i brojnih drugih faktora.

Neki od zadataka koji se sprovode putem digital marketinga jesu i kreiranje i održavanje korporacijskog imidža. On se vezuje za način na koji ciljna javnost doživljava jednu kompaniju. Korporacijski identitet je portret jedne kompanije, sve ono na osnovu čega mi identifikujemo tu kompaniju, od njene filozofije, istorije, kulture, strategije, stila upravljanja, pa sve do izgleda i ponašanja zaposlenih, izgleda prostorija, vozila i slično.

Digital marketing kurs – opis i ciljevi

Tokom Digital marketing kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima procesa online marketinga, kreiranja i sprovođenja digital marketing plana, kao i svim propratnim sredstvima za promovisanje kompanije ili brenda. 

Kurs obuhvata oblasti digital marketinga, strateškog digital marketinga i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Izučavaju se domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu, uz osvrt na principe gradnje sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

Cilj kursa je savladavanje osnovne teorije digital marketinga, zatim obuka polaznika u oblasti direktnog marketinga i prodaje na internetu, kao i upoznavanje sa karakteristikama korisnika interneta. Kurs treba da omogući razumevanje problematike digital marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima i da stvori dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.

Direktni marketing se definiše kao interaktivni sistem marketinga koji koristi jedan ili više medija za oglašavanje kako bi uticao na merljiv odgovor i/ili transakciju na bilo kojoj lokaciji. Nazivi poput marketing jedan na jedan (one to one), aktivno oglašavanje ili vođeni marketing najbolje ukazuju na osnovnu karakteristiku direktnog marketinga – neposrednu komunikaciju sa kupcem. 

Za razliku od klasičnih metoda jednosmerne komunikacije na relaciji prodavac–kupac, direktni marketing se oslanja na dvosmernu (interaktivnu) komunikaciju. Zadatak direktnog marketinga je da dovede tržište direktno u kuću ili kancelariju umesto da kupac ide u prodavnicu.

Jedno od najbitnijih sredstava za promociju brenda ili kompanije su svakako društvene mreže. One nude direktnu komunikaciju sa potrošačima, uz mogućnost oglašavanja sa izuzetno preciznim filtriranjem ciljne grupe. Na ovaj način se mogu postići izuzetni rezultati uz relativno skromna ulaganja. Najefikasniji metod oglašavanja na društvenim mrežama, ali i na drugim mestima na internetu je svakako plaćeno reklamiranje. 

Plaćeno reklamiranje je u osnovi većine digital marketing kampanja. Jedan od najboljih načina da uvećate saobraćaj na svom sajtu jeste da to platite. Bitno je da plaćeno reklamiranje bude planirano budžetom. Plaćeno reklamiranje se može realizovati učešćem u velikom broju različitih programa poput Pay-per-Click i Pay-per-Impression programa ili prijavljivanjem sajta na link direktorijume. Ovo su neke od važnijih komponenti online promotivnih aktivnosti koje se mogu naučiti ukoliko se upiše kurs Digital marketing.

Plan i program

1. Marketing na internetu

 • Digital – pojam i značaj – osnovna znanja o internetu
 • Digital marketing plan – zašto je značajan za online marketing
 • Offline i online marketing - razlike, nedostaci i prednosti
 • Imidž i identitet na internetu – važnost pravilne prezentacije brenda

2. Strategije marketinškog nastupa

 • Direktni marketing na internetu – kako deluje i koliko je efikasan
 • Marketing na društvenim mrežama – sa fokusom na Facebook, Instagram, Twitter
 • Kontekstualni marketing 
 • Plaćeno reklamiranje – važnost kreiranja dobrog oglasa
 • Prijavljivanje sajta na pretraživače i SEO
 • Preostale strategije i tehnike digital marketinga
 • Trgovina na internetu - kako pravilno voditi online trgovinu
 • Principi gradnje sajta koji prodaje – kako unaprediti online prodaju
 • Trendovi u digital marketingu – važnost konstantnog proučavanja tendencija