Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Email marketing vodič za početnike

U današnje vreme sve više se govori o online marketinškim strategijama i taktikama. Jedan od još uvek efikasnijih marketinških alata jeste email marketing, koji u većem broju slučajeva donosi dobre rezultate.

Poznato je da je internet već odavno postao virtuelni izlog na kom potencijalni kupci razgledaju, upoređuju, razmatraju i donose odluke o kupovini, ali on je i mesto na kom se kupuju roba i usluge.

Email kampanja je jedna od efikasnijih metoda za plasiranje prodajne ili bilo kakve druge poruke korisnicima. Ovim vidom online plasmana proizvoda i usluga lako se stiču novi korisnici i zadržavaju stari u prodajnom ciklusu.

I pored različitih prognoza u marketinškom svetu (u kojima se budućnost email marketinga smatrala nesigurnom i neizvesnom sa pojavom novih metoda promovisanja), email marketing se po rezultatima jedne ankete još uvek nalazi među prvih pet marketinških alata. A kako i ne bi bio kada sve što vam je potrebno jeste znanje da sastavite dobar prodajno-promotivni tekst i elektronske adrese vaših korisnika.

Naravno da, ako nešto „radi posao”, to treba i iskoristiti. Zato ćemo u tekstu koji sledi pojasniti određene detalje od sakupljanja kontakata, preko sastavljanja i slanja emaila, do čitanja rezultata kampanje i iterativnog reagovanja na njih.

Email marketing kampanje

Zašto email marketing kampanja može biti odličan izbor za promovisanje? 

Email je još uvek jedan od efektnijih kanala digitalne komunikacije. Ispitivanjem marketara širom sveta došlo se do podatka da je email (u zavisnosti od digitalne strategije i taktika) imao bolje rezultate od PPC i Display advertisinga.

Brojne kompanije biraju email kao sredstvo komuniciranja i promovisanja sadržaja sajta, novina u poslovanju, prodajnih popusta, aktuelnih akcija itd. Trebalo bi da ovi mejlovi ponude određenu dodatnu vrednost ili korisnu informaciju za primaoca poruke.

Tekst email poruke može biti raznolik, a njegov cilj je pokretanje primaoca na određenu akciju. Drugim rečima, tekstom i izgledom poslatog emaila moguće je navesti korisnika na kupovinu, na posetu sajtu, na prijavu, na odgovaranje na upitnik itd. Broj ostvarenih ili ispunjenih akcija posvedočiće o uspehu email kampanje koju ste sastavili.

Uspeh kampanje ne zavisi samo od teksta već i od kontakata koje ste prikupili, načina na koji ste te kontakte prikupljali, izgleda strane, forme email poruke i drugih email marketing strategija.

Odlučili ste da pokrenete svoju prvu email kampanju i želite da potencijalnim klijentima skrenete pažnju na sebe? Želite da sa njima delite informacije o poslu kojim se bavite i da ih povremeno navedete da načine određene akcije? Vrlo je bitno da za početak znate koga želite da zainteresujete na akciju. Dakle, krenimo od početka.

Načini prikupljanja kontakata za email kampanju 

Na samom početku, pre nego što počnete da razmišljate kako da skrenete pažnju korisnika i kakav email da pošaljete, neophodna vam je adresa potencijalnog ili budućeg korisnika. Zbog toga je prva stanica u kreiranju email kampanje prikupljanje relevantnih kontakata koje može interesovati sadržaj poruka koje im šaljete.

Kreiranje kontakt liste za email kampanju nije jednostavan ali ni previše komplikovan proces. Postoji mnogo različitih načina kojima možete doći do kontakata. Ponekad stvaranje liste kontakata može podrazumevati aktivnosti u offline svetu. Kako biste stigli do dobrovoljno datog kontakta, biće potrebno da ostvarite komunikaciju sa potencijalnim klijentima.

Ne zaboravite da je saglasnost vlasnika email adrese da prima vaše poruke jedan od imeprativa u online svetu i u email marketinškim kampanjama. U suprotnom, možete dobiti status „spamera”, jer sa vaše IP adrese korisnici dobijaju nepoželjan i za njih neinteresantan sadržaj.

Načini i metode kojima se dolazi do email kontakta mogu zavisiti od oblasti poslovanja. Takođe, moguće je kombinovati različite strategije prikupljanja podataka, pri čemu vaša kreativnost i domišljatost sigurno mogu pomoći da se skupi najveći broj korisnih adresa.

Prikupljanje adresa za email kampanju

Prikupljanje kontakata preko sajta

Email adrese koje dobijate preko sajta najčešće su najkvalitetniji kontakti, jer su posetioci na dobrovoljnoj osnovi ostavili svoju adresu. Veoma je bitno da posetioce sajta zainteresuje sadržaj koji objavljujete kako bi i sami poželeli da primaju informacije sa vašeg sajta. Ukoliko već imate dobar i interesantan sadržaj na sajtu, ne zaboravite da postavite vidljivu opciju za prijave na newsletter.

Ponekad sadržaj ili vrsta usluga koji se plasiraju preko sajta nisu dovoljno interesantni da bi korisnik poželeo da se upiše u vašu email listu. U tom slučaju pružite dodatnu vrednost ili interesantan sadržaj u zamenu za kontakt. Kontakt možete zaraditi i besplatnom e-knjigom, specifičnim izveštajem, određenom nagradom itd. Ovakav vid sakupljanja kontakata u praksi pokazao je dobre rezultate.

Prikupljanje kontakta preko Opt-in landing strane 

Strana koja je kreirana sa ciljem da korisnike navede da ostave email adresu naziva se Opt-in landing strana. Strana atraktivnog izgleda sa interesantno napisanim tekstom trebalo bi da sadrži samo jedan CTA (call to action) u kom se zahteva da posetilac ostavi svoje podatke.

Na ovu stranicu se dolazi zahvaljujući klikabilnim banerima koji se nalaze na sajtu ili izvan njega, a koji linkuju ka strani na kojoj je jedino moguće ostaviti kontakt. Zahvaljujući ovoj stranici, odnosno njenom tekstu i dizajnu, korisnosti, potencijalni klijenti, nagovaraju se da ostave svoj kontakt kako bi i u budućnosti dobijali sadržaj koji ih može interesovati.

Izgled opt-in landing strane posebno je bitan. Dizajn strane direktno kazuje posetiocu o ozbiljnosti kompanije, kao i o kvalitetu usluge ili robe koja će mu se u budućnosti nuditi. Može se reći da ovakve strane stvaraju korisničku želju za proizvodom ili uslugom i zato je njihov sadržaj i izgled bitan. Što je bolji izgled opt-in landing strane, veća je i garancija da će stepen ostvarenih konverzija (odnosno ostavljenih email adresa) biti brojniji.

Društvene mreže kao pomoć u prikupljanju kontakata

Spoj email marketinga i društvenih mreža može pomoći da se lakše i brže dođe do kvalitetnih kontakata, odnosno do onih adresa čiji vlasnici češće odgovaraju na traženu akciju (kupovine, prijave itd.) u email kampanjama. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i druge mreže i mediji jesu idealna mesta za prikupljanje kontakata jer imaju opciju ciljanog traženja publike preko oglasa, a ujedno i okupljaju pratioce, odnosno fanove.

Jedna od poznatijih taktika za ostavljanje email kontakta jesu nagradne igre. Ukoliko je nagrada privlačna, sasvim je verovatno da će se prikupiti veliki broj adresa. Međutim, teško da će polovina prikupljenih kontakata biti korisna u email kampanji. Stoga, osim što treba dobro razmisliti o tome šta se poklanja, trebalo bi voditi računa i koju ciljnu grupu targetujete u nagradnoj igri.

U zavisnosti od toga na kojoj se mreži nalazi vaša potencijalna ciljna grupa, zavise i strategije i tehnike koje će se primenjivati za prikupljanje kontakata. Iskusni marketari znaju (prema tipu poslovanja) koji načini i tehnike mogu da donesu najkvalitetnije kontakte.

Prikupljanje email adresa preko društvenih mreža

Prikupljanje kontakata u offline svetu

Digitalno doba donelo je različite mogućnosti uspostavljanja kontakata sa potencijalnim klijentima, ali različite online taktike često nisu garant da ćete u svojoj bazi imati veliki broj kvalitetnih adresa, odnosno sigurnih kupaca proizvoda ili usluga. Pravilo da se do najboljih kupaca i konzumenata dolazi u offline svetu još uvek važi.

Forme email kampanja koje najbolje „rade” 

Postoji više različitih formi emaila za email marketng, a ovom prilikom izdvajamo neke za koje je potvrđeno da „rade” posao. To su:

  • Promotivni email, kojim se prenosi određena poruka promotivnog tipa u kojoj se sadržajem nudi popust, plasira novi proizvod, informiše o novoj lokaciji ili radnji kompanije, novom poslovnom modelu itd. Iako se dobar dizajn email poruke uz originalnost, informativnost, pa čak i uz duhovitost i određeni poklon podrazumevaju, bitno je još jednom potcrtati da se e-dopis mora razlikovati od svih pristiglih sa istim ili sličnim ciljem.
  • Transakcioni mejlovi podrazumevaju mejlove koji se šalju kada je kupac već obavio određenu akciju. Na primer, kupac je obavio kupovinu, čime je ispunjen uslov za dobijanje jednog emaila. Kompanija mu tada putem emaila zahvaljuje na ukazanom poverenju i nudi popust (sa idejom +1 artikal kupovine) na neki drugi proizvod.
  • Email dobrodošlice sličan je transakcionim mejlovima, ali ovog puta uslov za automatsko odašiljanje mejla jeste prijava u listu kontakta. U ovoj vrsti mejla iskazuje se zahvalnost na interesovanju budućih kupaca ili konzumenata, ali se vrlo često i predstavlja kompanija ili njeni proizvodi.
  • Newsletter, posebno popularan vid komunikacije sa klijentima, jeste periodični email koji se obično koristi za slanje informacija na nedeljnom, dvonedeljnom ili mesečnom nivou. Cilj newslettera je da zainteresuju primaoce o najnovijim pogodnostima ili nekim drugim akcijama kompanije.

Pored pomenutih, postoje i druge forme emailova. Međutim, ako želite da vaš uložen trud u email marketing ima efekta, vrlo je neophodno da povedete računa o tome u koje vreme, kao i kojoj ciljnoj grupi, šaljete email. Primera radi, praksa je pokazala da su četvrtak, zatim utorak, i onda sreda najbolji dani za slanje newslettera.

Strategije u email kampanjama koje imaju efekta 

Email marketing strategije zavise od brojnih faktora i ne mora da znači da će jedna strategija dobro funkcionisati u svakoj industriji. Kao što nije moguće generalizovati ponašanje određene publike, isto tako nije moguće ni sa sigurnošću tvrditi da će ista strategija delovati u svakom periodu godine ili kod iste ciljne grupe u različitim stadijumima odluka o kupovini.

Ipak, moguće je napraviti nekakav načelni presek strategija u email marketingu koje imaju efekta na primaoce. Ovde pre svega mislimo na one kampanje koje se služe pravilima personalizovanja i segmentacije primaoca, zatim na drip kampanje i na interaktivne kampanje.

Presonalizacija i segmentacija primaoca u email kampanjama

Istraživanja su pokazala da najbolje prolaze one kampanje u kojima se lično obraćate korisniku. Kampanje sa lično naslovljenim emailom pokazale su da imaju veći stepen otvaranja od onih uopštenih formulacija kojima se obraćate svim primaocima sa liste.

Pored imenovanja korisnika u elektronskom dopisu, moguće je otići i korak dalje. Reč je o segmentaciji korisnika u email listi. Primera radi, poznato je da su korisnici kojima šaljete email sličnih godina, interesovanja, zanimanja ili profesije ili šta može biti idealan alat za kreiranje posebnog personalizovanog emaila. Sadržaj kreiran za određenu grupu ovog tipa može dodatno zainteresovati korisnike, te tako povećati stepen konverzije u email kampanji.

Iako ovo jeste dobra strategija, koja može doneti veliki broj poželjnih konverzija, neophodno je biti umeren. Prevelika personalizacija u elektronskom dopisu može delovati previše napadno. Pominjanje imena primaoca na početku i na kraju poruke može delovati dovoljno lično, a pri tome potencijalni kupac neće osetiti da mu je ugrožena privatnost.

Drip kampanje 

Jedna od strategija koja je pokazala dobre rezultate jeste drip kampanja. Ona podrazumeva pripremljene emailove koji se automatski šalju onda kada se ostvari određena akcija. Na primer, tu spadaju oni mejlovi dobrodišlice koje korisnici dobijaju kada se prijave na mailing listu ili kada preuzmu određeni dokument sa sajta.

Ovaj tip kampanja posebno je koristan u slučajevima kada treba podsetiti korisnike na određene akcije koje duže vreme nisu činili na vašem sajtu ili na usluge koje dugo nisu koristili. U ovakvim slučajevima okidač za dobijanje emaila jeste korisnička inertnost i nezainteresovanost.

Interaktivna kampanja 

Ovde je reč o posebnom tipu kampanje koja se odnosi na interaktivni kontakt između primaoca i pošiljaoca elektronske pošte. Mejlovi koji se u ovim kampanjama šalju predstavljaju interaktivne „zadatke” u vidu testova, anketa, kvizova itd., koji su najčešće kreirani da zabave primaoca.

Ma koliko ovakvi mejlovi delovali kao čista zabava za korisnike, budite uvereni da se informacije dobijene na ovaj način mogu iskoristiti u prodajne svrhe.

Tipovi kampanja u email marketingu

U email marketingu spamovanje nije dozvoljeno 

Pre nego se upustite u kreiranje email kampanje, potrebno je da znate da svaki email koji se šalje prolazi kroz filtere na putu do inboxa primaoca.

Spamovanje u slučaju email marketinga može predstavljati problem. Ukoliko je poruka spam, budite uvereni da neće ni stići do primaoca, a vaša IP adresa sa koje ste kreirali email kampanje biće blokirana. Upravo zbog toga proverite da li:

  • mejlove šaljete sa servera koji nije prepoznat kao mesto sa kog stižu neželjeni sadržaji;
  • elektronski kontaktirate samo one kontakte koji su se prijavili na mailing listu (i koji su nakon nekog perioda potvrdili da žele da nastave da primaju informacije koje šaljete);
  • u formulacijama naslova emaila ne koristite „spamerske” reči, kao što su hitno, povoljno, rasprodaja, niska cena itd.

Pored toga, bitno je da znate da u zemljama Evropske unije postoji zakon koji obavezuje jasno isticanje unsubscribe opcije kako bi svaki korisnik koji to želi mogao da ukoloni svoj kontakt iz određene baze.

Najlakši način da smanjite mogućnost spamerskog penala jeste da počnete da koristite neki od servisa za email marketing kampanje. Jedan takav je popularna marketinška platforma MailChimp. Koristeći ovakav tip servisa, bićete prepoznati kao profesionalna i pouzdana kompanija koja se odgovorno odnosi prema svojim korisnicima.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se