Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Email marketing

Email marketing će vam pomoći da dođete do novih korisnika, da zadržite postojeće, kao i da ostvarite direktnu komunikaciju sa njima. Na ovom modulu ćete saznati sve o prikupljanju kontakata, alatima, dizajnu i testiranju email kampanja.

ŠTA ĆETE NAUČITI? 

 
Osnovni pojmovi i koncepti
 • Poznavanje osnovnih pojmova i koncepata kao što su: permission marketing, opt-in, opt-out, double opt-in
Planiranje kampanje
 • Mogućnost formulisanja ciljeva i taktičkih aktivnosti u vezi sa email marketingom
Online i offline prikupljanje podataka
 • Oblici prikupljanja internet podataka – obrasci za registraciju i druge metode
 • Potrošačka baza podataka – suština, poznavanje osnovih koncepata urednosti baze i upravljanja bazama podataka, pravni problemi
 • Integracija izvora podataka od strane spoljnih sistema i dobavljača
Spam i spam filteri
 • SPAM – suština i praktična primena znanja o spam filterima
Segmentacija
 • RFM model i drugi oblici segmentacije baze podataka
 • Transakcione, deklarativne transakcije i „behavioral” transakcije
Dizajn email-a
 • Dizajn u email marketingu – najbolje prakse
 • Newsletter vs email – razlike i sličnosti
Upravljanje podacima i privatnošću
 • Lični podaci u vezi sa GIODO (Inspector General for the Protection of Personal Data) – osnovne vrste kocepata i načini dobijanja saglasnosti za obradu ličnih podataka
 • Zaštita privatnosti
Testiranje
 • Testiranje dizajna
 • Uloga pošiljaoca, naslova i dizajna u efikasnosti email marketinga
Alati email marketinga
 • Poznavanje najboljih alata email marketinga
Reperi i efektivnost email marketinga
 • Sposobnost primene osnovnih KPI metrika u svrhu analiziranja efektivnosti kampanje i tumačenje indikatora email marketinga kao što su: Open Rate (OR), CTOR

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde