Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Email Marketing & Automation

Email marketing jeste jedan od oblika direktnog marketinga putem interneta, a podrazumeva pripremu, kreiranje i slanje email poruka potencijalnim ili već postojećim kupcima, odnosno unapred definisanoj ciljnoj grupi koja, u stvari, predstavlja listu kontakata (mailing lista). Ovaj vid marketinga može služiti za povećanje saobraćaja ka sajtu, za povećanje prodaje, informisanje ili dodatno edukovanje korisnika oko brenda ili konkretnog proizvoda/usluge, za prikupljanje kontakata itd. Pored pripreme, kreiranja i slanja emailova, veoma bitan segment ovog vida marketinga jeste i njegova automatizacija, kao i praćenje efektivnosti kampanja.

Ono što je bitno da se napomene kod email marketinga jeste da bi trebalo da funkcioniše na permission-based marketingu, odnosno da kompanija ima dozvolu od korisnika za slanje email poruka na njegovu adresu, kao i da korisnik u svakom trenutku može da izabere opciju da se sa liste odjavi i ne prima više email poruke od neželjenog pošiljaoca (misli se na kompaniju koja šalje email poruke).

Razloga da koristite ovaj vid marketinga ima mnogo. Putem emaila možete direktno poslati korisnika na željenu stranicu, svaki email može biti personalizovan i kupac ima osećaj da mu se lično obraćete, kao i da je ponuda specijalno napravljenja za njega. Ovo je i efikasan način da informišete tačno one kupce koje vi želite, email vaučeri mogu pospešiti offline prodaju itd.

Opis i ciljevi kursa Email Marketing & Automation

Kurs Email Marketing & Automation bavi se pojmom email promotivnih aktivnosti, njegovom važnošću i područjima primene. Na samom početku kursa biće objašnjen pojam email marketinga (elektronska pošta), biće argumentovano predstavljene prednosti njegovog korišćenja, kao i njegovo poređenje sa marketinškim aktivnostima na društvenim mrežama poput Facebooka ili Instagrama. Nakon toga, govorićemo o tri najvažnija koraka u email marketingu – o načinima prikupljanja podataka potrebnih za uspostavljanje kontakta emailom, kreiranju mejlova i analizi realizovanih kampanja.

Fokus je na predstavljanju više različitih načina za prikupljanje podataka koji će omogućiti upostavljanje kontakta emailom, dok je kod kreiranja mejlova detaljno i na konkretnim primerima objašnjeno kako treba da izgleda zaglavlje i telo emaila, u zavisnosti od vrste samog marketinškog emaila. Poslednje dve nastavne jedinice bave se analizom email kampanja, kao i automatizacijom kampanja, tačnije servisima pomoću kojih je moguće automatizovati proces slanja emailova putem softvera, što dovodi do dodatne uštede na vremenu.

Analiza email kampanje je nastavna jedinica na koju treba obratiti posebnu pažnju, jer to nije ništa manje bitniji element u procesu email promocijai kreiranja promotivnih emailova. Biće reči o različitim metričkim sredstvima i metodama koji se mogu koristiti radi sagledavanja uspešnosti svakog poslatog emaila. Praćenje efekata kampanje je veoma bitan deo email marketinga jer omogućava dobijanje povratnih informacija, što, u stvari, predstavlja dalje smernice na koje se možemo osloniti prilikom kreiranja narednih kampanja.

Cilj kursa Email Marketing & Automation jeste da polaznici bolje razumeju važnost i primenu email marketinga, prednosti koje on nosi, kao i koristi koje se ostvaruju njegovom primenom. Polaznici će nakon završenog kursa savladati načine pomoću kojih je moguće prikupiti podatke potrebne za uspostavljanje kontakta sa pretplatnicima, moći će samostalno da kreiraju email koji će kao rezultat imati željenu akciju, ali će steći i sposobnost da analiziraju sprovedenu kampanju. Pored ovoga, cilj kursa jeste i da se polaznici upoznaju sa alatima koji im stoje na raspolaganju po pitanju automatizacije slanja emailova. 

Kurs Email Marketing & Automation odgovoriće vam na pitanja:

  1. Šta je email marketing?

Email marketing predstavlja vrstu direktnog marketinga koji kao sredstvo neposredne komunikacije između kompanije i korisnika njenog proizvoda ili usluge koristi upravo email. Dakle, bilo koja email poruka koja sadrži informativni ili promotivni sadržaj, a poslata je od kompanije, može se svrstati u ovu vrstu marketinga. Brojne su prednosti ovog marketinga, pre svega se misli na niske troškove, globalnu rasprostranjenost, jednostavnost, brzinu isporuke... Poruke koje se šalju na ovakav način važno je prilagoditi potrebama onih kojima su namenjene, učiniti ih vizuelno dopadljivim, ali i raditi na kvalitetu i korisnosti njihovog sadržaja.

Email predstavlja veoma uspešan način razvijanja i održavanja odnosa sa klijentom, a kasniji cilj je povećanje prodaje i lojalnosti.

  1. Koji su ključni procesi email marketinga?

Proces email marketinga možemo da posmatramo kroz tri ključne aktivnosti. Prva aktivnost svakako bi bila prikupljanje podataka potrebnih za uspostavljanje kontakta, odnosno nalaženje email adresa koje će činiti mailing listu i na koje će se slati određena obaveštenja. Ove adrese biće adrese pretplatnika koji su pokazali određeno interesovanje za konkretan proizvod i dobrovoljno pristali da primaju obaveštenja od kompanije. Prikupljanje se može sprovoditi offline i online. Svakako da je danas mnogo zastupljeniji online način prikupljanja podataka potrebnih za uspostavljanje kontakta i obično se realizuje preko različitih opt-in formi.

Nakon što su prikupljeni kontakt podaci, prelazi se na sledeću fazu – kreiranje emailova. Naročita pažnja se posvećuje naslovu, predmetu mejla, odnosno subject lineu, jer se mora imati u vidu da je to prvo što primalac vidi kada dobije email. Takođe, veoma je važno da kreirate i primamljiv sadržaj emaila zarad privlačenja i zadržavanja pažnje onoga kome je email namenjen.

Nakon realizovane kampanje, veoma je važno sprovesti još jednu aktivnost – analizu same kampanje. Zahvaljujući raznim metričkim metodama, moguće je proveriti koliko je osoba otvorilo email, koliko njih je kliknulo na određeni link, prosledilo email, preduzelo određenu akciju, odjavilo se sa liste i tako dalje...

  1. Šta podrazumeva email automatizacija?

Email automatizacija podrazumeva unapred definisanu automatsku dinamiku slanja različitih emailova korisnicima koji su se prijavili na mailing listu. Za ovakav način slanja emailova koristi se alat Autoresponder, a sve zarad izbegavanja ručnog slanja emailova, koje zahteva znatno više vremena. Ovo predstavlja veoma efikasan način održavanja kontakta sa kupcima i izgradnje dugoročnih odnosa sa njima. Korišćenje Autoresponder servisa moguće je uz određenu finansijsku nadoknadu, a većina njih pruža mogućnost besplatnog korišćenja u određenom, kraćem promotivnom periodu. Za to vreme mogu se isprobati njihove funkcionalnosti, može se uporediti više servisa i doneti odluka o tome koji od njih je odgovarajući. Neki od najpoznatijih alata za automatsko slanje mejlova jesu GetResponse i MailChimp.com.

Plan i program predavanja 

1. Uvod u email marketing i istorija nastanka

2. Prikupljanje kontakata, kreiranje emailova, analiza email kampanja 

3. Kreiranje i vrsta marketinških emailova 

4. Analiza email kampanje – praćenje efikasnosti email kampanja

5. Email marketing automation & How to sell email marketing and e-business services

* Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula, možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul.  

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se