Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Email marketing - Basics

Danas u poslovnoj komunikaciji posebnu važnost ima pisana korespondencija posredstvom elektronske pošte ili emaila. Pošto je elektronska pošta postajala sve dominantniji način komunikacije, email je prepoznat kao potencijalno koristan alat marketing sektora. Email je vrlo brzo postao jedna od glavnih strategija digitalnog marketinga, zbog čega su osnove email marketinga još važnije za poslovni uspeh.

Email marketing jedan je od oblika direktnog i digitalnog marketinga koje danas koriste sve uspešne kompanije. Email poruke koje su komercijalnog sadržaja i upućene ka postojećim ili potencijalnim kupcima na jasno i precizno segmentiranom tržištu mogu doneti očekivane rezultate poslovanjima. Osnovni preduslov svake uspešne email marketinške kampanje jeste dobro kreirana mailing lista. 

Postoji mišljenje da email marketing nije u dovoljnoj meri uspešan, te se vrlo često navode razlozi za to. Jedan od njih je i to da kupci svakodnevno dobijaju veliki broj emailova, zbog kojih ovakve poruke nemaju željeni marketinški efekat. Osim toga, neki od često navođenih razloga zbog kojih se ne koristi ova marketinška tehnika jesu i zasićenost digitalnim marketinškim porukama, česta pojava pogrešnih, zastarelih podataka i obavezno dugme za odjavu, zbog kog se primalac vrlo lako može odjaviti sa mailing liste. Ipak, ako se uzme u obzir da u Americi čak 90% korisnika proverava email sanduče, pa makar i jednom dnevno, može se smatrati da je email marketing, ukoliko se dobro postavi kampanja, još uvek vrlo korisna marketinška tehnika.

Opis i cilj kursa Email marketing – Basics

U okviru kursa Osnove email marketinga upoznaćete se sa osnovnim pojmovima email marketinga, njegovim značajem u savremenom poslovanju i područjima primene. Jedno od prvih i osnovnih pitanja kojima će biti posvećena posebna pažnja tiče se identifikovanja korisnika, odnosno toga ko su email korisnici. Od prvih primalaca email poruka do danas email korisnici su u određenoj meri promenili svoje ponašanje, zbog čega je neophodno imati određena znanja o načinima kreiranja email komercijalne poruke, pozivu na akciju i vremenu njihovog slanja. 

Osnovni uslov svake uspešne email marketing kampanje jeste kvalitetno kreirana mailing lista. Kroz ovaj kurs moći ćete da se upoznate sa svim kriterijumima kreiranja mailing liste. Zato će biti reči o segmentaciji korisnika, o različitim opt-in formama, analitičkim podacima, i dr. U ovom uvodnom kursu posvećenom email marketingu saznaćete šta znači „zdrava” mailing lista i zašto je ona važna u email marketinškim kampanjama. Biće reči i o tome kako se kreiraju kvalitetni naslovi mejlova, zatim ko je pošiljalac, šta podrazumeva personalizovan pristup itd.

Pod osnovama email marketinga podrazumeva se i dizajn email marketing kampanje. Kao poseban segment, kroz kurs je obrađena i tematika sadržaja elektronske poruke, odnosno načini na koje se sve može kreirati kvalitetan sadržaj u telu email poruke, a više reči biće i o tome kakav treba da bude poziv na akciju, zašto je on neophodan, kuda treba da vodi primaoce elektronske poruke i dr. Osim navedenih problemskih okvira kojima se bavimo, kroz kurs će biti predstavljeni i saveti kako da elektronska poruka stigne u inbox, šta predstavljaju bounce poruke, kao i koje su osnovne merne jedinice u analitici koje treba uzeti u obzir. 

Jedan od osnovnih ciljeva kursa Osnove email marketinga jeste da pruži fundamentalna znanja o značaju i primeni email marketinga, da upozna polaznike sa osnovnim terminološkim odrednicama i da pruži proverenu bazu za napredno znanje u kreiranju email marketing kampanja. Cilj ovog kursa je, između ostalog, i da istakne relevantne metričke podatke preko kojih se sprovodi analiza i meri uspešnost jedne email kampanje. 

Kurs Email marketing – Basics odgovoriće na pitanja:

Šta je mailing lista?

Mailing lista je spisak email adresa svih osoba koje su dale svoj dobrovoljni pristanak da primaju različita obaveštenja i informacije o određenom poslovanju. Primaoci ovih elektronskih poruka se u okvirima marketinške terminologije nazivaju pretplatnicima ili subscriberima. Zahvaljujući primanju emailova, subscriberi se blagovremeno informišu o novinama u okviru jednog poslovanja. Iako su se primaoci emailova jednog poslovanja dobrovoljno prijavili na mailing listu, oni se mogu i samostalno odjaviti sa nje. Mailing listu je neophodno uredno ažurirati kako bi se iz nje obrisali svi oni koji su se odjavili sa liste, kao i oni primaoci čije elektronske adrese nisu tačne. Na taj način se održava „zdravlje” jedne mailing liste, koja može uticati na uspešnost email marketing kampanje. 

Koje su prednosti email marketinga?

Neke od osnovnih prednosti koje ima email marketing kao marketinška tehnika jesu mali troškovi, veliki povrat investicija, zatim učvršćivanje veza sa kupcima i precizno segmentiranje i targetiranje kupaca. Pored ovih, kao jednu od prednosti email marketinga treba navesti i merljivost uspeha svake kampanje, koji se može videti u okviru analitike. Email marketing nema prostorne barijere, zbog čega se njegov globalni karakter može definisati kao jedna od prednosti. Kao i sve druge digitalne marketinške tehnike, tako i email marketing pruža mogućnost testiranja različitih verzija kampanja pre njihovog plasiranja, što se može prepoznati kao jedna od prednosti email marketinga u poslovnom kontekstu.

Šta su bounce poruke?

Bounce poruke u email marketingu predstavljaju emailove koji nisu mogli da budu isporučeni. Preciznije rečeno, bounce poruke podrazumevaju neuspeh isporuke jedne poruke, a razlog neuspeha je problem sa serverom ili neželjenom poštom, što može biti privremeni ili trajni problem. Procenat koji se pojavljuje uz bounce poruke podrazumeva procenat poruka koje nisu otvorene, odnosno procenat poruka koje primaoci nisu primili. Uz bounce poruke navedena je oznaka:

  • 500 ili 550 – nepoznat pošiljalac;
  • 571 ili 554 – loš sadržaj;
  • 471 – loša reputacija servera.

Postoji izvesna razlika u bounce porukama – tiče se „hard” i „soft” grupe neuspešnog slanja poruka. „Hard” ili težak bounce podrazumeva emailove koje se trajno ne mogu poslati, dok se „lakšim” bounceom smatraju poruke koje se zbog nekih trenutnih razloga ne mogu isporučiti.

Plan i program predavanja

1. Primaoci i korisnici elektronske pošte

2. Šta su mailing liste

3. Osnovni činioci email marketinga

  • Kreatori email marketing kampanje
  • Struktura email marketing poruke
  • Dizajn email poruke
  • Sadržaj u telu email poruke 
  • Značenje i funkcija CTAs u email marketing kampanji
  • Bounce poruke u email marketingu
  • Analitika – najvažniji metrički podaci email marketinga

4. Važnost checkliste u email marketingu 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se