Upisni rok je počeo

Management and Business Organisation

Opis kursa: Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, menadžmenta, organizacije i preduzeća. Upoznaćete se i sa načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima kojima raspolažu, kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.

Cilj kursa: Cilj kursa je da steknete sveobuhvatna znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumete okruženje u kojem radite. Jedan od osnovnih ciljeva je i da steknete jasnu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.

Sadržaj kursa:

 • Uvod u menadžment
 • Teorija menadžmenta
 • Strateški menadžment
 • Vizija, misija, ciljevi, strategija
 • Planiranje, organizacija, implementacija, kontrola, delegiranje
 • Organizaciona i prirodna sredina
 • Uticaj unutrašnjih i spoljnih faktora u organizaciji
 • Društvena odgovornost i etika
 • Korporativna kultura
 • Sistem kvaliteta
 • Obezbeđenje kvaliteta
 • Total Quality Management
 • Organizovanje, dizajn organizacije i organizaciona struktura
 • Poslovni procesi (dijagram poslovnih procesa u organizaciji)
 • Upravljanje promenama
 • Odlučivanje
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Komuniciranje i pregovaranje
 • Organizacija i sprovođenje sastanaka
 • Rešavanje konflikata
 • Ocenjivanje i vrednovanje
 • Motivacija
 • Nagrađivanje
 • Liderstvo
 • Produktivnost i profit
 • Korporativna kultura
 • Timovi i timski rad
 • Sastanci
 • Upravljanje informacijama
 • Kompjuterski podržan menadžment
 • Menadžment informacioni sistemi
 • Benchmarking
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.