Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

PR and Business Communication

Kurs PR and Business Communication

Odnosi sa javnošću, baš kao i poslovna komunikacija, istovremeno su i naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju firme sa ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljnih javnosti i da se ostvari najbolja moguća komunikacija sa okruženjem. Razmatraćemo na koji se način kreira reputacija, razvijaju poslovni odnosi u firmi, ali i sa drugim firmama i pojedincima. Strategija odnosa sa javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa PR and Business Communication

Cilj kursa je da polaznicu steknu znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije. 

 • Šta su to odnosi s javnošću? 
 • Eksterni PR 
 • Interni PR 
 • Odnos PR-a i marketinga 
 • Imidž i identitet preduzeća 
 • Press cliping 
 • Organizacije specijalnih događaja 
 • Internet i PR 
 • Kako izgraditi imidž i identitet na internetu? 
 • Neverbalna komunikacija 
 • Zašto je komunikacija neophodna u poslovanju i na koji se način to dovodi u vezu sa različitim životnim situacijama? 
 • Odgovarajuće metode i putevi poslovne komunikacije 
 • Vrednovanje efikasnosti poslovne komunikacije 
 • Metode pisanja poslovnih pisama 
 • Organizovanje konferencije za štampu 
 • Metode pisanja poslovnih izveštaja 
 • Razumevanje cilja i prirode poslovnih sastanaka 
 • Odgovarajuća struktura poslovnih sastanka 
 • Kako tehnologija može povećati vizuelnu komunikaciju?
 • Planiranje i priprema prezentacije 
 • Veština telefoniranja
 • Upravljanje odnosima sa javnošću
 • Studije slučaja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.