Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

PR and Business Communication

Kurs PR and Business Communication

Odnosi sa javnošću, baš kao i poslovna komunikacija, istovremeno su i naučna i praktična disciplina.  koja stvara i održava reputaciju firme sa ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti i da se ostvari najbolja moguća komunikacija sa okruženjem. Razmatraćemo na koji način se kreira reputacija, razvijaju poslovni odnosi u firmi, kao i sa drugim firmama i pojedincima. Strategija odnosa s javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa PR and Business Communication

Cilj kursa je da polaznicu steknu znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije. Šta su to odnosi s javnošću? Eksterni PR Interni PR Odnos PR-a i marketinga Imidž i identitet preduzeća Press cliping Organizacije specijalnih događaja Internet i PR Kako izgraditi imidž i identitet na internetu? Neverbalna komunikacija Zašto je komunikacija neophodna u poslovanju i na koji se način to dovodi u vezu sa različitim životnim situacijama? Odgovarajuće metode i putevi poslovne komunikacije Vrednovanje efikasnosti poslovne komunikacije Metode pisanja poslovnih pisama Organizovanje konferencije za štampu Metode pisanja poslovnih izveštaja Razumevanje cilja i prirode poslovnih sastanaka Odgovarajuća struktura poslovnih sastanka Kako tehnologija može povećati vizuelnu komunikaciju? Planiranje i priprema prezentacije Veština telefoniranja Upravljanje odnosima s javnošću Studije slučaja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde