Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

PR and Business Communication

Opis kursa:

Odnosi sa javnošću, baš kao i poslovna komunikacija, istovremeno su i naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju firme sa ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti i da se ostvari najbolja moguća komunikacija sa okruženjem. Razmatraćemo na koji način se kreira reputacija, razvijaju poslovni odnosi u firmi, kao i sa drugim firmama i pojedincima. Strategija odnosa s javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da polaznicu steknu znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije.

 • Šta su to odnosi s javnošću?
 • Eksterni PR
 • Interni PR
 • Odnos PR-a i marketinga
 • Imidž i identitet preduzeća
 • Press cliping
 • Organizacije specijalnih događaja
 • Internet i PR
 • Kako izgraditi imidž i identitet na internetu?
 • Neverbalna komunikacija
 • Zašto je komunikacija neophodna u poslovanju i na koji se način to dovodi u vezu sa različitim životnim situacijama?
 • Odgovarajuće metode i putevi poslovne komunikacije
 • Vrednovanje efikasnosti poslovne komunikacije
 • Metode pisanja poslovnih pisama
 • Organizovanje konferencije za štampu
 • Metode pisanja poslovnih izveštaja
 • Razumevanje cilja i prirode poslovnih sastanaka
 • Odgovarajuća struktura poslovnih sastanka
 • Kako tehnologija može povećati vizuelnu komunikaciju?
 • Planiranje i priprema prezentacije
 • Veština telefoniranja
 • Upravljanje odnosima s javnošću
 • Studije slučaja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju!

Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde