Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

HR Management

Opis kursa:

Kurs se bavi pojmom ljudskih resursa, osnovnim principima upravljanja ljudskim resursima, motivacijom, HR procesima u preduzeću, informacionim sistemom i planiranjem ljudskim resursima, izborom, poslovnom orijentacijom, rešavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i svim drugim elementima koji su od značaja za uspešno sprovođenje koncepta HR menadžmenta u okviru jedne organizacije.

Cilj kursa:

Shvatanje problematike ljudskih resursa, osnovnih principa upravljanja ljudskim resursima, motivacijom, procesima u preduzeću, planiranja ljudskih resursa, izbora zaposlenih i upravljanja njima, obuke zaposlenih, formiranja timova, korišćenja informacionih tehnologija u HR-u...

Sadržaj kursa:

 • Pojam ljudskih resursa
 • Nastanak i istorijat menadžmenta ljudskih resursa
 • Strateški menadžment ljudskih resursa
 • Teorija ljudskih potencijala
 • Poslovna funkcija upravljanja ljudskim resursima i njena uloga
 • Politika HR-a u preduzeću
 • Projektovanje organizacije HR procesa
 • Politika ljudskih resursa
 • Informacioni sistem ljudskih resursa
 • Planiranje kadrova
 • Pribavljanje kadrova
 • Profesionalna selekcija HR
 • Uvođenje kadrova u posao
 • Usmeravanje, praćenje karijere i evaluacija
 • Kompetencije
 • Razvoj kadrova
 • Organizacija koja uči
 • Obuka
 • Napuštanje organizacije
 • Zadovoljstvo i produktivnost
 • Ocena perfomansi zaposlenih
 • Sistem nagradjivanja zaposlenih
 • Sistematizacija radnih mesta
 • Evaluacija rada
 • Međuljudski odnosi, komunikacija
 • Motivacija
 • Pripadnost
 • Rad sa timom
 • Knowledge Management
 • Business Intelligence
 • Psihologija organizacije
 • Upravljanje i organizacija timova
 • Softverska podrška upravljanju ljudskim resursima
 • HR menadžment u praksi, doprinos, evaluacija, svetski trendovi
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.